Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba

01 - 04/2010:
Proběhly dokončovací práce – broušení kolejnic, III. podbití, rychlá pantografická zkouška, odstranění vad a nedodělků, dokončení prací na Propustku v km 84,863 (výústní část). Stavba byla ukončena 30. dubna 2010.

07 - 12/2009:
Od 12. června 2009 pokračovaly práce na 2. stavebním postupu na pětikolejném mostě přes řeku Dyji, na podjezdu a podchodu na ulici Bratislavská, přilehlé části kolejí jižního zhlaví a části 1. traťové koleje směr st. hranice Slovensko a části 2. traťové koleji směr st. hranice Rakousko ve všech odborných profesích. Dne 21. září 2009 byl tento stavební postup ukončen a byl zahájen zkušební provoz. Současně byl zahájen 3. stavební postup – stejný rozsah jako 2. stavební postup, ale týkalo se pouze 2. traťové koleje směr st. hranice Slovensko včetně přilehlé části kolejí jižního zhlaví. Tento stavební postup byl ukončen 18. prosince 2009 a byl zahájen zkušební provoz. Po celé období pokračovala stavební činnost na Propustku v km 84,863, dne 18. prosince 2009 proběhlo dílčí předání a převzetí tohoto objektu /na části pod kolejištěm/ a byl zahájen zkušební provoz.

01 - 06/2009:
V zimním období pokračovaly práce na montáži trakčního vedení na jižním zhlaví v žst. Břeclav a přípravné práce pro hlavní stavební postupy v letošním roce. 4. března 2009 byl zahájen 1. stavební postup na pětikolejném mostě přes řeku Dyji, na podjezdu a podchodu na ulici Bratislavská, přilehlé části kolejí jižního zhlaví a části traťových kolejí směr Znojmo a 1. traťové koleji směr st. hranice Rakousko.Tento stavební postup byl dokončen 12. června 2009 a byl zahájen zkušební provoz. Současně byl zahájen 2. stavební postup - stejný rozsah jako 1. stavební postup, ale provádí se 2. traťová kolej směr st.hranice Rakousko a 1. traťová kolej směr Lanžhot včetně přilehlé části kolejí jižního zhlaví. Celý rok probíhá stavební činnost na Propustku v km 84.863.

10/2007-12/2008
Od zahájení stavby byla provedena komplexní rekonstrukce části kol. č.1 a 2 směr Přerov, vybudování části podchodu pro pěší /služební část a část pod sudou skupinou kolejí/. Dále byla provedena komplexní rekonstrukce liché kolejové skupiny osobního nádraží - žel. spodek, svršek, nástupiště /včetně nového nástupiště 1B/, sděl.a zab. zařízení, trakčního vedení a ukolejnění včetně souvisejících PS a SO.
Ve 2. pol. 2008 pokračovaly práce v osobním nádraží - sudé kolej.skupině - komplexní rekonstrukce žel. svršku, spodku, nástupišť, podchodu pro pěší, sděl. a zab. zařízení, trakčního vedení a ukolejnění - ukončení 26.11.2008.
Dále probíhaly práce v oblasti přednádraží, severního zhlaví, části traťových kolejí č.1 a 2 směr Brno a Přerov - komplexní rekonstrukce žel. svršku, spodku,sděl. a zab. zařízení, trakčního vedení a ukolejnění - dle jednotlivých stavebních postupů byly práce ukončeny technickobezpečnostní zkouškou a zavedením zkušebního provozu.
Dále se ralizovaly práce na kanalizaci, kabelovodu, přeložkách kabelových tras, pozemních objektech a souvisejících PS a SO.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC