Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba

Začátek a konec stavby: st. hr. Rakousko – Břeclav – Přerov (včetně žst. Břeclav) km 80,998 – 87,000; Břeclav – Brno km 85,730 – 87,478
Traťová rychlost : max. do 130km/hod
Podchody pro pěší: 1 ks - rekonstrukce
Mosty : 4 ks - rekonstrukce
Propustky : 4 ks - rekonstrukce
Protihlukové stěny : 128 m

Vlastní rekonstrukce železničního uzlu Břeclav představuje zejména rekonstrukci osobního nádraží s cílem zvýšit počet nástupních hran na 12 pro zajištění současného odbavení vlaků ve více směrech. Požadovaný počet nástupištních hran bude zajištěn výstavbou nového ostrovního nástupiště v místě stávající koleje č. 12, výstavbou nového jazykového nástupiště v místě stávající koleje č. 9 a rozšířením stávajícího ostrovního nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 6. Pro zajištění mimoúrovňových příchodů na nově budované ostrovní nástupiště č. 4 bude rekonstruován a prodloužen stávající podchod pro pěší včetně vybudování výtahů pro dopravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Rovněž bude v osobním nádraží provedena rekonstrukce a sanace koridorových kolejí a kolejí u nově budovaných nástupišť. Pod rekonstruovanými kolejemi bude provedena sanace železničního spodku.

V rámci rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, která zahrnuje rovněž rekonstrukci jižního zhlaví stanice včetně rozsáhlé rekonstrukce pětikolejného mostu přes Dyji v km 82,467. Bude provedena sanace spodní stavby ve vodním toku a kompletní rekonstrukce horní stavby na parametry dle TSI. V oblasti přednádraží a severního zhlaví bude rekonstrukcí dosaženo zvýšení rychlosti z dnešních 80 km/h na 130 km/h.

V návaznosti na rekonstrukci uzlu Břeclav budou rekonstruovány i zbývající úseky trati I. a II. koridoru, které byly v původních stavbách vypuštěny. Jedná se o návaznost na trať směrem na Podivín, Hrušky a st. hr. Rakousko.

Cílem rekonstrukce železničního uzlu Břeclav je zrychlení průjezdu vlaků ve směru Vídeň – Brno a Vídeň – Přerov při současném zachování stávajícího releového zabezpečovacího zařízení. Při návrhu budou již respektovány realizované stavby modernizace traťového úseku st. hr. Rakousko – Břeclav – Vranovice, Břeclav – Hodonín a modernizace trati Břeclav – st. hr. Slovensko.

Samotná rekonstrukce středního zhlaví, spočívající v úpravě mateční koleje liché skupiny osobního nádraží a dále k přeosení hlavních kolejí středního zhlaví, bude realizována v následné 2. stavbě.  Jízdní doby zůstanou po realizaci 1. stavby stávající. Ke zkrácení jízdních dob dojde až po úplné rekonstrukci  středního zhlaví a staničního zabezpečovacího zařízení, která je součástí 2. stavby.  Rekonstrukce železničního uzlu vyhovuje prostorové průchodnosti UIC-GC, z hlediska zatížitelnosti třídě D4.

Místo stavby:
st. hr. Rakousko – Břeclav – Přerov (včetně žst. Břeclav) km 80,998 – 87,000
Břeclav – Brno km 85,730 – 87,478

Rozsah kolejových úprav:
trať st.hr.Rak. - Břeclav - Brno km 81,000 - 87,475 (vyjma km 83,614-84,635)
trať Břeclav - Přerov km 83,131 - 86,995 (vyjma km 83,614-84,635)
trať Břeclav - st.hr.SR km 0,000 - 0,975

svršek UIC 60 nový: 17 312 m
svršek S 49 nový: 2 117 m
svršek regenerovaný S49 a R65: 2 318 m
výhybky nové – UIC 60: 36 ks
výhybky nové – S 49: 6 ks
výhybky regenerované: 9 ks

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC