Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Březnice - Strakonice

Projekt řeší úpravu přejezdových zabezpečovacích zařízení. Výstavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti všech

účastníku provozu a ke zvýšení traťové rychlosti. U přejezdů P1309, P1313, P1331, P1339, P1341, P1346,

P1347, P1356, P1363, P1366, P1384 a P1385 je navrženo zabezpečení přejezdu se světelným zabezpečením.

Současně u všech přejezdů budou vybudovány nové technologické domky (RD) včetně realizací nových

elektrických přípojek pro RD a náhrada stávajících traťových kabelů v celé délce stavby.

U přejezdů P 1331 (v km 15,788), P1339 (v km 20,260), P 1347 (v km 22,692), P1366 (v km 31829), P13 (v km

40,843) a P13 (v km 41,061) bude probíhat rekonstrukce přejezdové konstrukce.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo

TEN-T. Cílem projektu je zejména zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech, které dále umožní

odstranit lokální omezení traťové rychlosti a dosáhnout zlepšení v oblasti provozování a organizace železniční

dopravy na této trati. Instalací nového zabezpečovacího zařízení dojde k omezení vlivu lidského činitele v

oblastech křížení silniční a železniční dopravy. Stavba přispěje ke zvýšení plynulosti železniční a silniční dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC