Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Březnice - Strakonice

Září 2015 provedeny rekonstrukce přejezdových konstrukcí pro přejezdy v km 15,788 (Závišín), 20,260 (Bezdědovice), 22,692 (Blatná), 31,829 (Sedlice) a 41,,061 (Radomyšl 2).

Říjen 2015 zahájeny práce na provádění výkopových prací pro kabelizaci a to ve směru od Březnice ke Strakonicím. Stavba pokračovala liniově dle nabytí právní moci jednotlivých dílčích stavebních povolení prováděním kabelizace, osazováním venkovních prvků zabezpečovacího zařízení, osazováním technologických domků u jednotlivých přejezdů a jejich vybavováním technologií až do června 2016 včetně oživení, regulace a provedení komplexního přezkušování zhotovitelem. V tomto období byly vybudovány také jednotlivé elektrické přípojky pro napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení a příprava pro následnou kompletaci a přepojení závislostního kabelu.

Duben 2016 provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 40,843 (Radomyšl 1)

Červen a červenec 2016 provádění přezkušování jednotlivých přejezdových zařízení odbornou komisí objednatele a příprava na aktivaci zabezpečovacího zařízení a provádění dokončovacích prací zhotovitelem.

Srpen 2016 provedení přepojení závislostního kabelu v celém úseku, a postupná aktivace jednotlivých přejezdových zabezpečovacích zařízení dle ROV nejprve v úseku Březnice – Blatná (včetně) 1.-5.8.2016 a následně bude v úseku Blatná (mimo) – Strakonice 15.-17.8.2016.

Září 2016 se předpokládá odevzdání dokumentace skutečného provedení, geodetické dokumentace posouzení bezpečnosti a zajištění certifikátu interoperability pro celou stavbu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC