Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650 - 38,616 trati Brno hl. n. - Havl. Brod

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/11.0227
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace: Předklášteří, Újezd u Tišnova, Tišnov, Dolní Loučky, Řikonín
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 1. září 2011
Datum ukončení projektu: 31. srpen 2012
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 227 127 582 Kč
Schválený příspěvek EU: 147 549 830 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: Tomi - remont a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Zdeněk Štěpán, Měření tech.parametrů kol.drah.
Datum schválení projektu: 6. prosinec 2011
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC