Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650 - 38,616 trati Brno hl. n. - Havl. Brod

Účelem stavby je odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu železničního svršku, mostů v evid. km 34,341 a 35,529, nástupiště v zastávce Dolní Loučky, zabezpečení stability svahu zářezu v km 38,000-38,110. Optimalizace geometrických parametrů koleje a zvýšení traťové rychlosti na V=110 km/h.


Stávající železniční svršek je tvaru S49 na betonových pražcích SB6 z roku 1976. Kolejnice jsou za dobou životnosti s velkým počtem defektoskopických vad se zvýšenou lomovitostí. Kolejové lože je značně opotřebované a znečištěné přepravovanými sypkými substráty.


Stávající nástupiště je vybudováno jako úrovňové vnější nástupiště, z prefabrikovaných prvků typu SUDOP, s nástupní hranou 200 mm nad stávající niveletou TK, ve vzdálenosti 1700 mm od stávající osy koleje.


Rekonstrukcí koleje, mostů a nástupiště dojde ke zvýšení komfortu jízdy, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, k výraznému snížení nároků na údržbu a opravy a zvýšení kultury cestování.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC