Rekonstrukce koleje č. 1 v km 30,650 - 38,616 trati Brno hl. n. - Havl. Brod

V této stavbě byla provedena rekonstrukce traťové koleje č.1 v celkové délce 7,984 km. Nová kolej byla zřízena jako bezstyková, tvaru UIC60 na betonových pražcích B91 S/1. Na masivních mostech byly použity betonové pražce SB 8P, s rozdělením pražců „u“. Byla provedena rekonstrukce kolejového lože v délce 6652,0 m. Na masivních mostech v evid. km 34,341 a 35,529 a v tunelu (km 34,531 až 35,164) se zřídilo nové kolejové lože v délce 1174,0 m. Na ocelových mostech v evid. km 30,896, 31,461, 31,850 byla provedena rekonstrukce mostnic. Kolej vyhovuje svými geometrickými parametry pro traťovou rychlost V=110 km/hod.

V zastávce Dolní Loučky bylo vybudováno nové mimoúrovňové nástupiště v délce 170 m,z prefabrikovaných prvků SUDOP, s nástupní hranou 550 mm nad TK, ve vzdálenosti 1670 mm od osy koleje.

Byla provedena sanace zářezu u kol.č.1 v km 37,782 až 38,217 odtěžením stávající nevhodné zeminy a nahrazena zeminou propustnou a nenamrzavou. Byla provedena obnova funkce trativodu pod drážním příkopem, který byl zpevněný příkopovými betonovými tvárnicemi.

V obou kolejích na mostě v evid. km 35,529 a na mostě v evid.km 34,341 v kol.č.1 byla provedena rekonstrukce odvodnění, rekonstrukce odvodňovačů, nová nástřiková izolace, byly provedeny nové železobetonové římsy, nové třímadlové ocelové zábradlí.

V zastávce Dolní Loučky na nástupišti bylo provedeno nové venkovní osvětlení v počtu 11 ks.

 Byla provedena v celém úseku výměna všech izolačních prvků jak v podélných, tak i v příčných polích. Rekonstrukce všech proudových propojek a flexi lan, včetně kladek u pohyblivých kotveních v mechanických a elektrických děleních a připojení napájecích převěsů.

V rámci zabezpečovacího zařízení byla provedena demontáž a montáž repasovaných stykových transformátorů a nových lanových souprav a nových kódovacích smyček

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC