Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650 - 38,616 tratě Brno - Havlíčkův Brod

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/07.0018
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Přesné místo realizace: NUTS 5: Tišnov, spadá pod Brno - venkov
Datum zahájení projektu: 1. září 2007
Datum ukončení projektu: 31. leden 2008
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 111 466 785 Kč
Schválený příspěvek EU: 66 083 880 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Zdeněk Štěpán, MTPKD
Datum schválení projektu: 13. březen 2008
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC