Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650 - 38,616 tratě Brno - Havlíčkův Brod

Popis projektu:
Projekt řeší rekonstrukci z hlediska zajištění směrových a sklonových poměrů pro rychlost V=110km/hod. Představuje rekonstrukci železničního svršku v koleji č. 2 v celkové délce 7 931 m materiálem novým z kolejnic tvaru UIC 60. Úprava štěrkového lože se předpokládá v délce 6 606 m, z toho nové kolejové lože na mostech s průběžným kolejovým ložem a v tunelu se zřídí v délce 1 163 m. Na ocelových mostech se provede rekonstrukce mostnic. V zastávce Dolní Loučky se vybuduje mimoúrovňové vnější nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK v délce 170 m. Šířka nástupiště bude 3 m, úprava je spojená s úpravou osvětlení zastávky. Součástí stavby jsou i nutné úpravy zabezpečovacího zařízení, úprava trakčního vedení a předpokládá se i doplnění výstroje trati.

Cíle projektu:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Tohoto cíle bude mj. dosaženo odstraněním nevyhovujícího stavebně technického stavu železničního svršku a zvýšení traťové rychlosti na 110 km/hod. Rekonstrukcí dojde ke zvýšení komfortu jízdy, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a výraznému snížení nároků na údržbu a opravy.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC