Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 6,006 (P7179) trati Brno hl.n. - Přerov

Na železničním přejezdu v km 6,006 bude nově rekonstruován spodek, svršek a přejezdová konstrukce včetně

přilehlého chodníku a odvodnění stávajícího železničního přejezdu. Dále bude provedena rekonstrukce

železničního propustku v km 6,172, zabezpečení železničního přejezdu moderním zabezpečovacím zařízením

PZS 3ZBI (se závorami) reléového typu s elektronickými prvky. Vnitřní i venkovní část PZS bude realizována nově

včetně rekonstrukce stávající elektrické přípojky.

Nově bude rovněž provedena nezbytná dílčí části kabelizace především v bezprostředním okolí železničního

přejezdu s navázáním na stávající vazební kabelizaci. Stávající kolejové obvody včetně souboru ASE (anulační

soubor elektronický) budou i nadále využity jako venkovní část nového PZS pro přenos závislostí v definitivním

rekonstruovaném PZS. Soubor ASE bude dodán nově včetně kabelizace. Upravené kontrolní a ovládací prvky

budou i nadále součástí indikační skříňky v žst. Brno - Chrlice.

Zařízení nového PZS bude umožňovat lokální stažení diagnostických dat pomocí noteboku a na PZS bude

provedena montáž potřebné technologie pro dálkový přenos diagnostických dat. Na přejezdu bude zřízen výpich z

traťového kabelu pro potřeby zapojení techniky sdělovacího zařízení. Technologie PZS bude umístěna do nového

technologického domku (RD), o předpokládaném rozměru 2x3m situovaným tak, aby byly splněny rozhledové

poměry na přejezdu pro rychlost železničního vozidla 10km/h.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti TEN-T.

Cíle projektu zahrnují především zvýšení bezpečnosti silničního a drážního provozu, tj. modernizaci přejezdového

zabezpečovacího zařízení.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC