Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole

Obsahem této stavby je rekonstrukce železničního spodku a svršku ve 2. traťové koleji a zvýšení rychlosti v úseku

Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole včetně opravy mostů, propustků a tunelů v této koleji, rekonstrukce

trakčního vedení a rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení (jednosměrný autoblok) na obousměrný

centralizovaný autoblok s kolejovými obvody 75 Hz s výstrojí v přilehlých stanicích. Současně se v těchto

stanicích vybudují nové trafostanice z trakčního vedení 25 kV, 50 Hz pro napájení nového autobloku. Kolejové

úpravy probíhají v km 3,014 - km 8,313 (přesah mimo kilometrický obvod stavby je dán technickými parametry

jednotlivých objektů a nutností zajistit provázanost se sousedícími úseky trati). Součástí tohoto projektu je

imodernizace 35 ks speciálních železničních vozdel typu MUV 69.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem této stavby je především zvýšení stávající rychlosti pro třídu zatížitelnosti D4

a průjezdný průřez Z-GC (s výjimkou tunelů, v nichž bude dodržen průjezdný průřez J-GB a M-GCZ3 pro patrové

jednotky), zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC