Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/14.0410
Datum zahájení projektu: 11. únor 2015
Datum ukončení projektu: 30. duben 2016
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 901 771 708 Kč
Schválený příspěvek EU: 580 076 176 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 7. květen 2015
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC