Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)

Obsahem stavby je modernizace úseku I. tranzitního koridoru železniční trati Brno - Česká Třebová zařazeného v

systému konvenčních transevropských tratí TEN-T procházejících ČR. Cílem stavby je komplexní rekonstrukce

traťového úseku Odbočka Brno-Židenice - Brno- Maloměřice, tj. kolejí č.T1, T2 od km 158,771 (most na ulici

Markéty Kuncové) po km 161,454. Současně s modernizací těchto kolejí bude provedena i modernizace traťových

kolejí T1a, T2a trati Brno - Havlíčkův Brod, kdy modernizace těchto kolejí začíná na mostě Markéty Kuncové a

končí v místě konce osového souběhu kolejí obou tratí. Náplní stavby je i nové trakční vedení, protihlukové stěny,

rekonstrukce mostních objektů a propustku, zrušení podchodu ve stanici Brno-Maloměřice a úpravy

zabezpečovacího i sdělovacího zařízení na trati i odbočce Brno-Židenice.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

Konkrétním efektem stavby je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu, při dosažení kvalitativně

vyšších parametrů z hlediska přechodnosti a prostorové průchodnosti (viz níže).

Cíle projektu představují především:

- zavedení vyšší traťové rychlosti na dostatečně dlouhých úsecích tak, aby bylo možno zvýšenou rychlost

efektivně využít ,

- zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla,

- dosažení přechodnosti traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti do 120 km.h-1,

- zajištění požadované propustnosti,

- vybavení tratě takovým technologickým zařízením, které umožní zabezpečení provozu na odpovídající úrovni při

požadované traťové rychlosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC