Optimalizace trati Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice

leden 2015

Dokončovací práce mimo nepřetržité kolejové výluky, hluková měření a realizace IPO, náhradní výsadba.

 

září - prosinec 2014:

V období září – prosinec 2014 pokračovaly přípravné práce pro finální stavební postupy roku 2015, dále byly prováděny práce na vybavení definitivního ZabZař v ŽST Praha Bubeneč. Byly prováděny přeložky, ochrana stávajících funkčních kabelů neřešených v PD a byla provedena pokládka nových tras a přeložek, ochrana stávajících funkčních kabelů neřešených v PD, byla provedena pokládka nových tras a postupné zapojování prvků v oblasti Bubeneč – Podbaba.

Se zahájením výluky byla provedena demontáž koleje v úseku nově budované zastávky Praha Podbaba – odbočka Stromovka včetně 5 ks vyhybek v sudé skupině a v 2. TK. V nočních výlukách proběhlo odtěžení ŠL v ŽST Praha Bubeneč. Na železničním spodku byla zahájena práce na úpravě pláně železničního spodku, trativodním systému a byla provedena stabilizace zemní pláně směsnými pojivy. Následně byly zřízeny konstrukční vrstvy ze ŠD. Bylo provedeno předštěrkování, pokládka koleje a výhybek s následnou směrovou/výškovou úpravou a svařením do bezstykové koleje. Dále byla provedena pokládka nové L nástupištní hrany u 2. SK v zastávce Praha Podbaba. Byla položena zámková dlažba včetně prvků umožňující pohyb osob s omezenou orientací. Nově bylo provedeno zastřešení nástupiště Praha Podbaba a montáže osvětlení v ŽST Praha Bubeneč a Praha Podbaba.

 

Červenec - srpen 2014

 

Zasažené stavební postupy

V tomto časovém období pokračovaly přípravné práce pro stavební postupy roku 2014, pokračoval SP 01-5, 02-2 a 03-5. V posledních dnech srpna zahájen SP 01-6, 02-3, 01-7.

 D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

 

 D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 V tomto časovém období prováděny práce na vybavení definitivního ZabZař v ŽST Praha Bubeneč. Jsou prováděny přeložky, ochrana stávajících funkčních kabelů neřešených v PD a pokládka nových tras.

                                                                                                                                

 D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 Jsou prováděny přeložky, ochrana stávajících funkčních kabelů neřešených v PD, pokládka nových tras a postupné zapojování prvků v oblasti Bubeneč – Podbaba.

 D.2 Subsystém Energie

 D2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

 Jsou prováděny přeložky, ochrana stávajících funkčních kabelů neřešených v PD, pokládka nových tras  a postupné zapojování prvků v oblasti Bubeneč – Podbaba..

 

 D.3 Ostatní technologická zařízení

 D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.1 Subsystém Infrastruktura

 E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

 

Se zahájením výluky byla provedena demontáž koleje v úseku nově budované zastávky Praha Podbaba – odbočka Stromovka včetně 7 ks výhybek v liché skupině a v 1. TK. V nočních výlukách proběhlo odtěžení ŠL v ŽST Praha Bubeneč a v 1. TK byla použita čistička ŠL. Na železničním spodku byla zahájena práce na úpravě pláně železničního spodku, trativodním systému a byla provedena stabilizace zemní pláně směsnými pojivy. Následně byly zřízeny konstrukční vrstvy ze ŠD. Provedeno předštěrkování, pokládka koleje a výhybek s následnou směrovou/výškovou úpravou a svařením do bezstykové koleje.

 E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

 Provedena pokládka nové L nástupištní hrany u 1. SK v zastávce Praha Podbaba. Položena zámková dlažba včetně prvků umožnující pohyb osob s omezenou orientací.

 E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

 Dokončeny práce na SO Stromovka 1, 2 , Mlýnská, a Podbabská.

 E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

 Zahájena a následně částečně dokončena PHS u 1 a 3 SK zejména v prostoru nově budované zastávky.

 E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

 Nově provedeno zastřešení nástupiště Praha Podbaba.

 E.2 Subsystém Energie

 E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

 V tomto časovém období proběhly následující práce  na  SO 01-80-01, SO 02-80-01 a SO 03-80-01.

 Demontáž TV
výstavba nových základů
demontáž stožárů
demolice starých základů
zřízení nvého TV a jeho oživení

 E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

 V tomto časovém období práce neprováděny

 E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

 Provedeny montáže osvětlení v ŽST Praha Bubeneč a Praha Podbaba.

 E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

 Proveden mezistav KSÚ.

 E.3 Ostatní stavební objekty

 E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Květen, Červen 2014

 Zasažené stavební postupy

 V tomto časovém období pokračovaly přípravné práce pro stavební postupy roku 2014,pokračoval SP 01-5, 02-2 a 03-5.

 Soulad s předloženým HMG

Práce probíhají podle předloženého HMG.

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

 D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

            V tomto časovém období prováděny práce na vybavení definitivního ZabZař v ŽST Praha Bubeneč. Jsou prováděny přeložky, ochrana stávajících funkčních kabelů neřešených v PD a pokládka nových tras

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 Jsou prováděny přeložky, ochrana stávajících funkčních kabelů neřešených v PD a pokládka nových tras.

D.2 Subsystém Energie

 D2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

 Jsou prováděny přeložky, ochrana stávajících funkčních kabelů neřešených v PD a pokládka nových tras.

 D.3 Ostatní technologická zařízení

 D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

         V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.1 Subsystém Infrastruktura

 E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

           Se zahájením výluky byla provedena demontáž koleje v úseku nově budované zastávky Praha Podbaba – odbočka Stromovka včetně 7 ks vyhybek v liché skupině a v 1. TK. V nočních výlukách proběhlo odtěžení ŠL v ŽST Praha Bubeneč a v 1. TK byla použita čistička ŠL. Na železničním spodku byla zahájena práce na úpravě pláně železničního spodku.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

Byla provedena demontáž stávajících nástupišť v ŽST Praha Bubeneč.

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

Zahájeny práce na SO Stromovka 1, 2 , Mlýnská, a Podbabská. Provedeno vrtání a beranění zápor pro další zhotovení záporového paření. Zahájeny nutné demoliční práce. Probíhají přeložky stávajících funkčních kabelových tras neřešených v PD.

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

 E.2 Subsystém Energie

 E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

 V tomto časovém období proběhly následující práce  na     SO 01-80-01, SO 02-80-01 a SO 03-80-01.

 Demontáž TV
výstavba nových základů
demontáž stožárů
demolice starých základů.

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

 V tomto časovém období práce neprováděny

E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

  Provedeny demontáže stávajícího osvětlení v ŽST Praha Bubeneč.

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

 Proveden mezistav KSÚ.

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

 Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Duben 2014:

 V tomto časovém období pokračovaly přípravné práce pro stavební postupy roku 2014 a rovněž byl zahájen SP 01-5.

 D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

 D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 V tomto časovém období prováděny práce na přípravě provizorního ZabZař pro zapojení traťového úseku Bubeneč – Roztoky a ŽST Praha Bubeneč. Zároveň proběhla demontáž prvků zabzař v souvislosti se stavebním postupem 01-5.

 D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.2 Subsystém Energie

 D2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.3 Ostatní technologická zařízení

 D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

 17.4.2014 byla provedena demontáž železničního svršku a štěrkového lože v km 416,250 – 416,580 pro následnou rekonstrukci železničního spodku v části 1. staniční koleje ŽST Praha Bubeneč. Na objektech železničního spodku provedena stabilizace zemin pražcového podloží a následné konstrukční vrstvy ze štěrkodrti.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

 V tomto časovém období práce neprováděny

 E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

 Přípravné práce pro osazení PHS SO 01-50-01.

 E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.2 Subsystém Energie

 E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

 V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 01-80-01.

 výstavba základů TV v obvodu ŽST. Praha Bubeneč

 E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

  V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.3 Ostatní stavební objekty

 E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

 Na SO 01-30-10 pokračovaly práce na stavebních úpravách provozní budovy pro budoucí umístění ZabZař pro obvod Žst Praha Bubeneč.

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 Všeobecný objekt

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 

únor – březen 2014:

V tomto časovém období probíhaly přípravné práce pro stavební postupy roku 2014 a rovněž byl zahájen SP 01-4.

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V tomto časovém období prováděny práce na přípravě provizorního ZabZař pro zapojení traťového úseku Bubeneč – Roztoky a ŽST Praha Bubeneč.

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.2 Subsystém Energie

D2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3 Ostatní technologická zařízení

D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

2.3.2014 byla provedena demontáž želzničního svršku a štěrkového lože v km 416,130 – 416,580 pro následnou rekonstrukci železničního spodku v části 2. staniční koleje ŽST Praha Bubeneč. Na objektech železničního spodku provedeno rozšíření železničního tělesa umožňující úpravu směrového řešení. Dále bylo dokončeno kácení nutné pro stavební postupy v roce 2014.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

Na SO 01-20-01 most podbabská provedeno rozříření římsy u 2. Sk související s prostorovou průchodností po úpravě směrového vedení oblouku a osazení PHS.

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

Přípravné práce pro osazení PHS SO 01-50-01.

E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.2 Subsystém Energie

E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 01-80-01 - výstavba základů TV v obvodu ŽST. Praha Bubeneč

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

Proběhla demontáž stávajících topných zařízení v obvodu ŽST Praha Bubeneč.

E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období prováděno kácení v rámci SO 02-65-02 v oblasti Stromovka u 1TK.

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Prosinec 2013:

Zasažené stavební postupy

 V tomto časovém období probíhali pouze přípravné práce pro stavební postupy roku 2014.

 Soulad s předloženým HMG

 Práce probíhají podle předloženého HMG pro přípravné práce.

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 V tomto časovém období práce neprováděny.

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.2 Subsystém Energie

 D2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.3 Ostatní technologická zařízení

 D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

 D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.1 Subsystém Infrastruktura

 E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

V tomto časovém období prováděny tyto práce na SO 01-25-05

 montáž a zásyp betonových prefabrikátů v části od vlečky do papíren směr Stromovka

 E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.2 Subsystém Energie

 E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

 V tomto časovém období proběhly následující práce  na     SO 01-80-01.

 výstavba základů TV v obvodu ŽST. Praha Bubeneč

 E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

Dokončení montáže a zprovoznění elektrických ohřevů nových a stávajících výhybek v obvodu ŽST Praha Holešovice, Odbočka Stromovka a úprava ohřevu v ŽST Praha Bubeneč.

 E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

 V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.3 Ostatní stavební objekty

 E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

 E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

 Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Leden – únor 2013:

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období probíhaly přípravné práce, výkopové práce, pokládky

provizorních kabelových tras na PS 03-01-01. Dále byly osazeny kontejnery na obě zhlaví, umožnující následnou aktivaci provizorního ZAB. ZAŘ. v závěru a po ukončení SP 03 - 1.

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období probíhaly přípravné práce, výkopové práce, pokládky provizorních kabelových tras   na   PS 03-02-02.2, PS 03-02-03.1., PS 03-02-03.4, PS 03-02-04.

D.2 Subsystém Energie

D.2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3 Ostatní technologická zařízení

D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Došlo k vymístění optických a metalických kabelů z objektu římsky u 2 SK na SO 03-20-08 a jejich následné znovuzprovoznění v dočasné trase mezi 1SK/2SK. Tyto práce částečně obsahují PS 00-02-02.1,   PS 00-02-02.2. Mimo projektem stanovený rozsah bylo nutné vymístit nově položené OK, které nebyly platnou verzí PD zastiženy.Dále došlo v přepojení ZOK na SO 03-20-08 v rámci PS 03-02-05.

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

V tomto časovém období proběhla realizace provizorního zajištění 1SK na SO 03-20-08 v délce cca. 100 m, které zajistí stabilitu štěrkového lože pro SP 03 - 1.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

V tomto časovém období proběhla realizace provizorního zajištění 1SK na SO 03-20-08 ( viz. E.1.1. ). Na SO 03-20-08 probíhaly přípravné práce umožňující v SP 03 - 1 zdvih nosné konstrukce u OP 2. Na SO  03-20-03 proběhlo ubourání části římsy potřebné pro postupnou demolici kabelovodu.

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.2 Subsystém Energie

E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

V tomto časovém období proběhla kompletní realizace budování základů TV v rámci SO  03-80-01 umožňující zahájení SP  03  -  1. Dále bylo plynule navázáno na výstavbu  základů  postupnou  realizací  podpěr (příhradových,  kotevních,  trubkových stožárů) tak, jak umožnil postup výstavby základů TV. Rovněž proběhla částečná realizace SO 03-80-03 v místě odbočky Stromovka a SO 02-80-01 u 2 TK ke zhlaví v ŽST Bubeneč.

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKTY

V rámci SO 02-65-02 probíhalo kácení mimolesní zeleně v úsecích:

    ŽST Holešovice - sudá/lichá skupina

    Bubeneč - Holešovice - 2 TK + mosty Stromovka 1 TK

    Odbočka Stromovka - ½ TK.

 

Březen

 

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období probíhaly výkopové práce, pokládky provizorních kabelových tras a příčných překopů na PS 03-01-01. Dále byly vystrojovány kontejnery pro provizorní ZABZAŘ vybavením.

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve  sledovaném období  probíhaly  výkopové  práce,  pokládky  provizorních kabelových tras, prováděný příčných překopů pro provizorní a definitivní trasy na PS 03-02-02.2, PS 03-02-03.1., PS 03-02-03.4, PS 03-02-04.

D.2 Subsystém Energie

D.2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3 Ostatní technologická zařízení

D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V souvislosti s demontáží zastřešení a nástupiště č.3. Proběhla demontáž koncových prvků a kabelizace na PS03-02-01, PS 03-02-02.1.

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

 

 

 

E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

Proběhla demontáž 2SK v km 3,500 až km 4,950. Dále pak demontáž 4 SK, koleje 6a, vlečkové koleje Přístav Holešovice v úsecích potřebných pro rekonstrukci SO 03-20-06, SO  03-20-07,  SO  03-20-03,  SO  03-20-01.  Společně s demontáží  2SK  byly vytrženy výhybky č.5,8,12,14,15,17a+17b,101,103. Byla provedena demontáž vyhybek a kolejových polí podle  předkategorizace  železničního svršku. V souvislosti s výše  uvedeným  bylo rovněž odtěženo kolejové lože.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

Proběhla demontáž konzolových desek ( 2SK, 4SK ) a prvků TISCHER u 4SK na 3. nástupišti v rámci SO 03-15-02. Dále bylo odstraněno nástupiště vč. zabudovaného kabelovodu pro umožnění rekonstrukce SO 03-20-03 (most Partyzánská).

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

V tomto časovém období byla zahájena realizace těchto mostních objektů v sudé skupině ŽST Holešovice:

   SO 03-20-08 most Argentinská

▪   zdvih nosné konstrukce u OP2

▪   demolice římsy u 2SK

▪   odstranění ochranného betonu a izolace NK

▪   bylo zahájeno osazování části prefa římsy

▪   provedeno pažení 1SK/2SK - zápory, kotvy

   SO 03-20-07 Zavazadlový tunel

▪   odstranění ochranného betonu a izolace NK

▪   provedeno pažení 1SK/2SK - zápory, kotvy

▪   provedeno pažení podél tunelu - zápory, pažiny

▪   provedena demolice výtahové šachty

   SO 03-20-06 podchod ŽST Holešovice

▪   provedeno pažení 1SK/2SK - zápory, kotvy

▪   provedena demolice zábradelních zídek - rampa, schodiště

   SO 03-20-03 most Partyzánská

▪   odstranění ochranného betonu a izolace NK

▪   provedeno pažení 1SK/2SK - zápory, kotvy

▪   provedena demolice kabelovodu a vymístění kabelů

   SO 03-20-01 most Za Elektrárnou

▪   odstranění ochranného betonu a izolace NK

▪   provedeno pažení 1SK/2SK - zápory, kotvy

▪   provedena demolice kabelovodu a vymístění kabelů

 

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

V tomto časovém období byly provedeny následující práce na zastřešení 3. nástupiště v ŽST Holešovice ( SO 03-30-01):

   demontáž krytiny

   demontáž nosných prvků - podélníky, příčníky v souvislosti s krytinou

   demontáž kabelových rozvodů - NN, Informační systém, sdělovací zařízení

   demontáž prvků - NN, Informační systém, sdělovací zařízení

E.2 Subsystém Energie

E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 03-80-01:

   demontáž kompletních systému sudé skupiny ŽST Holešovice

   výstavby stožárů TV - sudá/lichá skupina

   montáž bran - sudá/lichá skupina

Pokračovala realizace SO 03-80-03 v místě odbočky Stromovka.

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

Proběhla  částečná  demontáž  prvků  EOV  na  vytržených  výhybkách

č. 5,8,12,14,15,17a+17b, 101,103. Rovněž bylo zahájeno budování kabelových tras k novým výhybkám.

E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

V tomto časovém období došlo k demontáži stávajících rozvodů bránících realizaci jednotlivých   stavebních objektů:

   nástupišť - osvětlení

   výtahu - napájení, osvětlení

   podchodu -   osvětlení

   zavazadlového tunelu - osvětlení

   zastřešení - napájení informačního systému, osvětlení

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období proběhlo provizorní ukolejnění vodivých konstrukcí pro přechodový stav SP 03 - 1.

 

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období došlo pouze k nutné demolici stávajících úseků kabelovodů ( SO 03-30-04 ), které umožňují realizaci mostů v SP 03 - 1. Stávající provoz  na  kabelech  vymístěných  k  demolovaných  úsecích  bude  zachován  do vybudování nových tras ( ZABZAŘ, NN, Sdělovacích ).

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKTY

V rámci SO 02-65-02 bylo dokončeno kácení mimolesní zeleně v úsecích:

    ŽST Holešovice - sudá/lichá skupina

    Bubeneč - Holešovice - 2 TK + mosty Stromovka 1 TK

    Odbočka Stromovka - ½ TK.

Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Duben:

 

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období probíhaly výkopové práce, pokládky provizorních kabelových tras a příčných překopů na PS 03-01-01. Dále  byly  vystrojovány  kontejnery  a  zkoušeno  softwarové  vybavení  pro provizorní ZABZAŘ vybavením. Byly rovněž probedeny příčné překopy pro jednotlivé kabelové trasy.

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve  sledovaném  období  probíhaly  výkopové  práce,  pokládky  provizorních kabelových tras, prováděný příčných překopů pro provizorní a definitivní trasy   na PS 03-02-02.2, PS 03-02-03.1., PS 03-02-03.4, PS 03-02-04.

D.2 Subsystém Energie

D.2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3 Ostatní technologická zařízení

D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V souvislosti s demontáží zastřešení a nástupiště č.3. Částečně proběhla montáž   kabelizace na PS03-02-01, PS 03-02-02.1.

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

 

 

 

E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

Proběhly  práce  na  konstrukci  železničního  spodku  v místech,  kde  byl  snesen

kolejový rošt - mosty a přechodové oblasti. Byla zahájena regenerace výhybek určených pro další provoz.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

Proběhla částečná montáž konzolových desek ( 2SK, 4SK ) a prvků TISCHER u 4SK

na  3. nástupišti v rámci SO  03-15-02. Rovněž proběhla betonáž nabetonávky u  2SK a

závěrných zídek (vč. schodiště).

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

V tomto časovém období byla zahájena realizace těchto mostních objektů v sudé skupině ŽST Holešovice:

   SO 03-20-08 most Argentýnská

▪  demolice římsy u 2SK

▪  odstranění ochranného betonu a izolace NK

▪  bylo zahájeno osazování části prefa římsy a její zmonolitnění

▪  dokončeno pažení 1SK/2SK - zápory, kotvy

▪  částečně provedeny zásypy za OP2

   SO 03-20-07 Zavazadlový tunel

▪  dokončeno pažení 1SK/2SK - zápory, kotvy

▪  provedeny izolační systémy

   SO 03-20-06 podchod ŽST Holešovice

▪  provedeny nabetonávky zídek u rampy a schodiště

▪  provedena demolice pochozího betonu rampy

▪  provedeny izolační systémy

   SO 03-20-03 most Partizánská

▪  provedeny výkopy

▪  provedeny izolační systémy

▪  provedeny zásypy za OP1 a OP2

   SO 03-20-01 most Za Elektrárnou

▪  provedeny výkopy

▪  provedeny izolační systémy

▪  provedeny zásypy za OP1 a OP2

 

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

V tomto časovém období byly provedeny následující práce na zastřešení 3. nástupiště v ŽST Holešovice ( SO 03-30-01 ):

   montáže krytiny

   montáž nosných prvků - podélníky, příčníky v souvislosti s krytinou

   montáž  kabelových  žlabů  rozvodů -  NN,  Informační  systém,  sdělovací zařízení

   nástřik ocelové konstrukce RAL

E.2 Subsystém Energie

E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 03-80-01:

   dokončení výstavby stožárů TV - sudá/lichá skupina

   montáž a vystrojení bran - sudá/lichá skupina

Pokračovala realizace SO 03-80-03 v místě odbočky Stromovka.

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

Proběhla  částečná  kabelizace  pro  montáž  prvků  EOV  na  nových výhybkách č. 5,8,13,14,15,16, 18, 19, 20.

E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

V tomto časovém období došlo k připravě pro montáž nových rozvodů  - kabelové chráničky, základy.

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období proběhlo doplnění provizorní ukolejnění vodivých konstrukcí pro přechodový stav SP 03 - 1.

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období došlo k dokončení nutných demolic stávajících úseků kabelovodů  (O  03-30-04  ), které umožnují realizaci mostů v SP 03  -  1. Stávající provoz na kabelech vymístěných k demolovaných úsecích bude zachován do vybudování nových tras ( ZABZAŘ, NN, Sdělovácích ).

 

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Květen:

 

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve  sledovaném  období  probíhaly  výkopové  práce,  pokládky  provizorních kabelových tras a příčných překopů na PS 03-01-01. Dále  byly  vystrojovány  kontejnery  a  zkoušeno  softwarové  vybavení  pro provizorní ZABZAŘ vybavením. Byly rovněž dokončeny příčné překopy pro jednotlivé kabelové trasy.

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období dokončeny pokládky provizorních kabelových tras, prováděný příčných překopů pro provizorní a definitivní trasy   na   PS 03-02-02.2, PS 03-02-03.1., PS 03-02-03.4, PS 03-02-04.

D.2 Subsystém Energie

D.2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

V souvislosti s výstavbou 3. nástupiště zahájena kabeláž k jednotlivým prvkům a provedena

příprava napájení.

D.3  Ostatní technologická zařízení

D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V  souvislosti  s  demontáží  zastřešení  a  nástupiště  č.3.  Částečně  proběhla kabelizace na PS03-02-01, PS 03-02-02.1 a byla zahájena montáž prvků ( kamery, rozhlas, informační systém ).

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

Na PS 03-05-01 zahájena montáž ocelové vodící konstrukce.

 

E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

Proběhly  práce  na  konstrukci  železničního  spodku  v místech,  kde  byl  snesen kolejový rošt - mosty a přechodové oblasti. Dokončena regenerace   výhybek určených pro další provoz a zahájeny práce na předštěrkování.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

Proběhla částečná montáž konzolových desek ( 2SK, 4SK ) a prvků TISCHER u 4SK na 3. nástupišti v rámci SO 03-15-02. Dokončena betonáž nabetonávky u 2SK a závěrných zídek (vč. Schodiště). Provedeny zásypy a zahájena pokládka krytu nástupiště.

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

V tomto časovém období byla zahájena realizace těchto mostních objektů v sudé skupině ŽST Holešovice:

 SO 03-20-08 most Argentýnská

   ▪  provedeny izolační systémy vč. ochrany

   ▪  provedena závěrná zídka OP2

   ▪  provedeny zásypy za OP2

   ▪  provedeno ZKPP

 SO 03-20-07 Zavazadlový tunel

   ▪  provedeny zásypy

   ▪  provedeno ZKPP

SO 03-20-06 podchod ŽST Holešovice

   ▪  provedeny zásypy

   ▪  provedeno ZKPP

 SO 03-20-03 most Partizánská

   ▪  provedena ochrana izolačního systému

   ▪  provedeny zásypy za OP1 a OP2 vč. Odvodňení rubu OP

  SO 03-20-01 most Za Elektrárnou

   ▪  provedena ochrana izolačního systému

   ▪  provedeny zásypy za OP1 a OP2 vč. Odvodňení rubu OP

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

V tomto časovém období byly provedeny následující práce na zastřešení

3. nástupiště v ŽST Holešovice ( SO 03-30-01 ): provedeny dokončovací práce na:

   montáž krytiny

   montáž nosných prvků - podélníky, příčníky v souvislosti s krytinou

   montáž  kabelových  žlabů  rozvodů  -  NN,  Informační  systém,  sdělovací zařízení

   nástřik ocelové konstrukce RAL

 

E.2 Subsystém Energie

E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 03-80-01:

   dokončení výstavby stožárů TV - sudá/lichá skupina

   montáž a vystrojení bran - sudá/lichá skupina

Pokračovala realizace SO 03-80-03 v místě odbočky Stromovka.

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

V tomto časovém období došlo k připravě pro montáž nových rozvodů  -

kabelové chráničky, základy.

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Červen:

 

Vlivem

povodňové situace bylo staveniště nepřístupné v období  28.5.2013  -  10.6.2013. Vzhledem  k  této  situaci  došlo  na  požadavek  zhotovitele  a  s následným odsouhlasením investorem k posunu konce SP  03-1 na  14.6.2013. SP  03-2 byl zahájen 22.6.2013

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období dokončeny výkopové práce, pokládky provizorních kabelových tras a příčných překopů na PS 03-01-01. ( SO 03-1) Dále dokončeno zkoušení softwarového vybavení pro provizorní ZABZAŘ.( SO 03-1) Zahájena demontáž prvků ZABZA5 ( SP 03-2).

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období dokončeny pokládky provizorních kabelových tras, prováděný příčných překopů pro provizorní a definitivní trasy   na   PS 03-02-02.2, PS 03-02-03.1., PS 03-02-03.4, PS 03-02-04.

D.2 Subsystém Energie

D.2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

V souvislosti s výstavbou 3. nástupiště dokončena kabeláž k jednotlivým prvkům a provedena

příprava napájení. Dále demontáž kabeláže 2. nástupiště. ( SP 03-2 )

D.3 Ostatní technologická zařízení

D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V souvislosti s montáží zastřešení a nástupiště č.3. dokončena kabelizace na PS03-02-01,  PS  03-02-02.1  a  dokončena  montáž  prvků  (  kamery,  rozhlas,  informační systém).

 

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

Na PS 03-05-01 dokončena montáž ocelové vodící konstrukce.

E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

Proběhly  práce  na  konstrukci  železničního  spodku  v  místech  kde  byl  snesen kolejový rošt - mosty a přechodové oblasti. Dokončena montážkoleje a výhybek, bezstyková kolej, ostatní práce pro železniční svršek na  2. a  4. SK  ( + traťové úseky směrem k DKS dbočka Stromovka , most přes Vltavu ). Dále provedeno propojení 6. SK a přístavní koleje a zřízení BK. Byla zahájena demontáž svršku liché skupiny.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

Dokončena montáž konzolových desek ( 2SK, 4SK ) a provedena zádlažba na 3. Nástupišti v rámci SO 03-15-02. Dokončena betonáž nabetonávky u 2SK a závěrných zídek (vč. Schodiště). Zahájena demontáž 2. a1. Nástupiště. ( SP 03-2 )

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

V tomto časovém období byla zahájena realizace těchto mostních objektů v sudé skupině ŽST Holešovice:

   SO 03-20-08 most Argentýnská

▪  provedena montáž zábradlí a dokončovací práce

   SO 03-20-07 Zavazadlový tunel

▪  montáž nástavby výtahové šachty 3. nástupiště

   SO 03-20-06 podchod ŽST Holešovice

▪  provedena montáž zábradlí + zasklení na rampě a schodišti 3.n.

▪  Provedena montáž madla schodiště + rampa

▪  dokončovací práce + nátěry

   SO 03-20-03 most Partizánská

▪  dokončovací práce + sanace římsy

   SO 03-20-01 most Za Elektrárnou

▪  dokončovací práce + sanace římsy

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

V tomto časovém období byly provedeny následující práce na zastřešení 3. nástupiště v ŽST Holešovice ( SO 03-30-01 ):

provedeny dokončovací práce na:

   oprava nátěrů

   zasklívání zástěny

   montáž sedátek a mobiliáře

 

 

 

 

E.2 Subsystém Energie

E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 03-80-01 ( SP 03-1 )

   kompletní provedení TV pro sudou skupinu

   nosné lano

   trolej

   regulace

   kotvení

   laníčkování - provizorně na drátky

V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 03-80-01 ( SP 03-2 )

   kompletní demontáž  TV pro lichou skupinu

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

V  tomto  časovém  období  došlo  k    montáži  nových  rozvodů  -  kabelové chráničky, základy a svítidla + stožárky 3. nástupiště. ( SP 03-1 )

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období provedeno KSU pro SP 03-1.

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

Všeobecný objekt

 

Červenec:

 

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období zahájeny výkopové práce, pokládky provizorních a definitivních kabelových tras a příčných překopů na PS 03-01-01. ( SO 03-1)

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve  sledovaném  období  zahájeny  pokládky  provizorních  a  definitivních kabelových tras, prováděný příčných překopů pro provizorní a definitivní trasy  na PS 03-02-02.2, PS 03-02-03.1., PS 03-02-03.4, PS 03-02-04.

D.2 Subsystém Energie

D.2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

V souvislosti s výstavbou 2. a 1. nástupiště zahájena kabeláž k jednotlivým prvkům a provedena příprava napájení.

D.3 Ostatní technologická zařízení

D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V  souvislosti  s  montáží  zastřešení  a  nástupiště  č  2.  a   1.  zahájena  příprava kabelizace na PS03-02-01, PS 03-02-02.1.

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

Na PS 03-05-01 dokončena montáž ocelové vodící konstrukce a zahájena samotná montáž

technologie výtahu.

 

 

 

 

E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

Dokončena demontáž liché skupiny.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

Dokončena demontáž konzolových desek 1. a 3. nástupiště

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

V tomto časovém období byla zahájena realizace těchto mostních objektů v liché skupině ŽST Holešovice:

   SO 03-20-08 most Argentýnská

▪  úprava římsy 1 SK

▪  zemní práce OP2

▪  demolice závěrné zídky OP2

▪  zvednutí NK OP1 - most přes Vltavu

   SO 03-20-07 Zavazadlový tunel

▪  provedeno pažení

▪  zemní práce 1. SK

   SO 03-20-06 podchod ŽST Holešovice

▪  provedeno pažení

▪  zemní práce 1. SK

▪  nabetonávka schodiště a rampy

▪  zahájeny izolace NK, rampy, schodiště 1 SK

   SO 03-20-03 most Partizánská

▪  pažení, zemní práce

▪  odvodnění OP1 a OP2

▪  sanace římsy

   SO 03-20-01 most Za Elektrárnou

▪  pažení, zemní práce

▪  odvodnění OP1 a OP2

▪  sanace římsy

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

V tomto časovém období zahájena PS u 5. koleje.

▪  zemní práce

▪  vrtání pilot

E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

 

V tomto časovém období byly provedeny následující práce na zastřešení 2. a 1.nástupiště v ŽST Holešovice ( SO 03-30-01 + .100 ): provedeny dokončovací práce na:

   demontáže

   úprava OK

   zahájena oprava nátěrů

E.2 Subsystém Energie

E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 03-80-01

   dokončení montáže   konzol TV pro lichou skupinu

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Srpen:

 

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období pokračovaly výkopové práce, pokládky provizorních a definitivních kabelových tras a příčných překopů na PS 03-01-01.

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve  sledovaném  období  pokračovaly  pokládky  provizorních  a  definitivních kabelových tras, prováděný příčných překopů pro provizorní a definitivní trasy   na PS 03-02-02.2, PS 03-02-03.1., PS 03-02-03.4, PS 03-02-04.

D.2 Subsystém Energie

D.2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

V souvislosti s výstavbou 2. a 1. nástupiště zahájena kabeláž k jednotlivým prvkům a provedena příprava napájení.

D.3 Ostatní technologická zařízení

D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V  souvislosti  s  montáží  zastřešení  a  nástupiště  č 2.  a   1.  zahájena  příprava kabelizace na PS03-02-01, PS 03-02-02.1.

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

Na PS 03-05-01 dokončena montáž ocelové vodící konstrukce a zahájena samotná montáž technologie výtahu.

 

E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

Provedena pokládka 1. 3. a 5. staniční koleje včetně 3 ks výhybek na Bubenečském zhlaví. Koleje položeny před most Argentýnský k provizornímu vjezdu na staveniště (AN Holešovice ). Provedeno podbytí 1. a 3. SK. Rovněž proběhlo strojní čištění 3. a 5. SK. Zahájeno svařování.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

Prováděna stavba Tischer dílů, nabetonávka kabelovodu. Kontinuálně prováděno zasypávání 1. a 2. nástupiště v celé délce. Provedena betonážní závěrných zídek u obou nástupišť.

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

V tomto časovém období pokračovala realizace těchto mostních objektů v liché skupině ŽST Holešovice:

   SO 03-20-08 most Argentýnská

▪  úprava římsy 1 SK

▪  zemní práce OP2

▪  betonáž, izolace závěrné zídky OP2

▪  montáž ložisek OP2

▪  zahájeny izolační práce NK a římsy

▪  zásypy

   SO 03-20-07 Zavazadlový tunel

▪  zemní práce 3. +5. SK

▪  zahájeny izolace

▪  zásypy

   SO 03-20-06 podchod ŽST Holešovice

▪  zemní práce 3. a 5. SK

▪  izolace NK, rampy, schodiště

▪  zemní práce

   SO 03-20-03 most Partizánská

▪  zásypy a mezerovitý beton

▪  sanace římsy

▪  provedení izolace

▪  osazení zábradlí

   SO 03-20-01 most Za Elektrárnou

▪  zásypy a mezerovitý beton

▪  sanace římsy

▪  provedení izolace

▪  osazení zábradlí

 

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

V tomto časovém období zahájena PS u 5. koleje a na mostě Argentýnská

▪  zemní práce

▪  vrtání pilot

▪  montáž slopů a sloupků

▪  osazení soklových panelů

E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

V tomto časovém období byly provedeny následující práce na zastřešení 2. a 1. nástupiště v ŽST Holešovice ( SO 03-30-01 + 100):

provedeny dokončovací práce na:

   úprava OK

   dokončena oprava nátěrů

   montáž krytiny

   montáž žlabu

   montáž kabelových žlabů

   montáž svodů

E.2 Subsystém Energie

E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 03-80-01

   dokončení montáže konzol TV pro lichou skupinu

   příprava pro zahájení prací na odbočce Stromovka

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

Zahájení zemních prací pro kabelizaci.

E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

Postaveny osvětlovací stožárky na 1. a 2. nástupišti. V objektu podchodu provedeno nové osvětlení.

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Září:

 

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období dokončeny výkopové práce, pokládky provizorních a definitivních kabelových tras a příčných překopů na PS 03-01-01.

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve  sledovaném  období  pokračovaly  pokládky  provizorních  a  definitivních kabelových tras, prováděný příčných překopů pro provizorní a definitivní trasy   na PS 03-02-02.2, PS 03-02-03.1., PS 03-02-03.4, PS 03-02-04.

D.2 Subsystém Energie

D.2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

V souvislosti s výstavbou 2. a 1. nástupiště dokončena kabeláž k jednotlivým prvkům, provedena příprava napájení a osazeny rozvaděče.

D.3 Ostatní technologická zařízení

D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V souvislosti s montáží zastřešení a nástupiště č 2. a 1. dokončena   kabelizace na PS03-02-01, PS 03-02-02.1. ( 2. nástupiště ) a zahájeny práce v rámci 1. Nástupiště

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

Na PS 03-05-01 dokončena montáž ocelové vodící konstrukce a dokončena montáž technologie výtahu.

 

E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

Dokončena  pokládka   1., 3.  a   5.  staniční  koleje  včetně   5  ks  výhybek  na                                                                                                   Bubenečském a libeňském zhlaví. . Provedeno podbytí 1. a 3. SK. Rovněž proběhlo strojní čištění 3. a 5. SK. Dokončeno svařování. Byla rovněž zahájena dlouhodobá výluka a s tím                                                                                                      spojené trhání 2. traťové koleje Bubeneč  - Holešovice vč. 4. a6. Staniční koleje v ŽST Bubeneč.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

Dokončena zádlažba povrchu nástupiště a montáž koncových zábradlí na 1. a 2. nástupišti.

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

V tomto časovém období pokračovala realizace těchto mostních objektů v liché skupině ŽST Holešovice:

   SO 03-20-08 most Argentýnská

▪  dokončovací práce

   SO 03-20-07 Zavazadlový tunel

▪  dokončovací práce

▪  montáž podhledů a dlažby

   SO 03-20-06 podchod ŽST Holešovice

▪  dokončovací práce

▪  montáž podhledů a dlažby

   SO 03-20-03 most Partizánská

▪  dokončovací práce

   SO 03-20-01 most Za Elektrárnou

▪  dokončovací práce

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

V tomto časovém období dokončena PS u 5. koleje a na mostě Argentýnská

▪  osazení soklových panelů

▪  osazení protihlukových panelů

▪  provedení vodivého propojení panelů a sloupků

E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

V tomto časovém období byly provedeny následující práce na zastřešení 2. a 1.nástupiště v ŽST Holešovice ( SO 03-30-01 + .100 ): provedeny dokončovací práce na:

   dokončovací práce

 

 

 

 

E.2 Subsystém Energie

E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 03-80-01

   dokončení montáže   konzol TV pro lichou skupinu

   příprava pro zahájení prací na odbočce Stromovka

   montáž nosného lana a vodiče v obvodu ŽST Holešovice a odbočky Stromovka

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

Zemní prace pro kabelizaci.

E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO

V objektu podchodu a zavazadlového tunelu dokončeno osvětlení.

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém prováděny práce v rámci úpravy výpravní budovy a místosti pro novou reléovou místnost.

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Říjen – Listopad:

 

D.1 Subsystém Řízení a zabezpečení

D1.1. ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve sledovaném období dokončeny výkopové práce, pokládky provizorních a definitivních kabelových tras a příčných překopů na PS 03-01-01 A PS 02-01-01.

D1.2. ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Ve  sledovaném  období  pokračovaly  pokládky  provizorních  a  definitivních kabelových tras    na   PS 03-02-02.2, PS 03-02-03.1., PS 03-02-03.4, PS 03-02-04.

D.2 Subsystém Energie

D2.1. SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3 Ostatní technologická zařízení

D.3.1. DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.2. OSTATNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

D.3.3. OSTATNÍ TECHNOLOGIE

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

 

 

 

E.1 Subsystém Infrastruktura

E.1.1. ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK

Pokračovala dlouhodobá výluka a s tím spojené práce na železničním spodku 2. traťové koleje Bubeneč - Holešovice.

E.1.2. NÁSTUPIŠTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.1.4. ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ MOSTNÍ OBJEKTY

V tomto časovém období pokračovala realizace těchto mostních objektů v liché skupině ŽST Holešovice:

   SO 02-20-08 most Stromovka 1

▪  zemní práce

▪  práce na klenbě mostu  - nová nosná konstrukce z roznášecí desky

▪  římsy

▪  izolace

▪  montáž zábradlí

   SO 03-20-03 most Partizánská

▪  sanace povrchů nosné konstrukce a pilířů

E.1.6. PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY A IPO

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.1.7. ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.2 Subsystém Energie

E.2.1.TRAKČNÍ VEDENÍ

V tomto časovém období proběhly následující práce na SO 03-80-01,SO 02-80-0 a SO 01-80-01.

   zahájení montáže   konzol TV pro sudou skupinu ŽST P. Holešovice

   příprava pro zahájení prací na odbočce Stromovka

   příprava pro zahájení prací na úseku P. Bubeneč - P. Stromovka

 

E.2.2.ELEKTRICKÝ OHŘEV VÝMĚN

Zemní práce pro kabelizaci a rovněž byla zahájena montáž elektrických ohřevů nových a stávajících výhybek v obvodu ŽST Praha Holešovice a Odbočka Stromovka. E.2.3.VENKOVNÍ ROZVODY vn, nn, OSVĚTLENÍ a DOO V objektu podchodu a zavazadlového tunelu dokončeno osvětlení.

E.2.4.UKOLEJNĚNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3 Ostatní stavební objekty

E.3.1.POZEMNÍ OBJEKTY, DEMOLICE

V tomto časovém prováděny práce v rámci úpravy výpravní budovy a místosti pro novou reléovou  místnost.

E.3.2.INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

V tomto časovém období práce neprováděny.

E.3.3.OSTATNÍ OBJEKT

V tomto časovém období práce neprováděny.

Všeobecný objekt

V tomto časovém období práce neprováděny.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC