Revitalizace trati České Budějovice - Volary

01-12/2015

Jarní nepřetržitá výluka 2.3. – 30.6.2015

Rekonstruovaný úsek České Budějovice ( mimo) – Plešovice (mimo)

- dokončení výstavby nových technologických objektů ( Křemže, Zlatá Koruna, Český Krumlov, Kájov, Horní Planá, Polná na Šumavě, Černá v Pošumaví)

Rozhodující PS a SO:

Rekonstrukce mostu v km 4,172 ( Boršov) a mostu v km 15,365 ( Holubov)

Přestavba dopravny Křemže

Výstavba  nových nástupišť na zastávkách Vrábče, Holubov a Třísov

Rekonstrukce přejezdů 8x

Aktivace dálkového ovládání dopravny Křemže

Podzimní nepřetržitá výluka 14.9. – 10.12.2015

Rekonstruovaný úsek Plešovice (mimo) – Kájov včetně

-  provedena rekonstrukce most v km 31,883 ( Kájov )

- proběhla přestavba dopraven Zlatá Koruna, Český Krumlov a Kájov ( nové konfigurace kolejiště, nové ostrovní nástupiště, nové osvětlení, ohřevy výhybek a odvodnění )

- došlo k výstavbě nových nástupišť na zastávkách Plešovice a Domoradice ( vč. osvětlení , přístřešků a odvodnění )

- došlo k rekonstrukci přejezdů v úseku Plešovice – Kájov ( 7 x )

-  aktivováno dálkové ovládání celé tratě z dispečerského pracoviště Kájov, budou aktivovány nově zabezpečeny přejezdy.

 

Dne 10.12.2015 aktivováno dálkové ovládání celé tratě z dispečerských pracovišť Kájov a Boršov nad Vltavou.

 

V roce 2016 předpokládáme dokončení stavby v srpnu. Bude přeneseno dispečerské stanoviště Boršov nad Vltavou do Kájova. Bude zprovozněna radiová síť TRS s dobudováním dvou antén, pro dopokrytí území signálem. Dle dodatečně zadaných prací investorem bude spuštěn informační systém rozhlasů na zastávkách a kamerový systém ve stanicích. Dále bude spuštěna funkcionalita VNPN a doplnění systému vleček v oblasti Českého Krumlova o přejezdníky. Dojde k dokončení individuálních protihlukových opatření a náhradní výsadbě zeleně.

 

07-12/2014

Stavební délka úseku Kájov ( mimo) – Horní Planá ( mimo)  km 63,433 – 32,577 je 30 856m.

Rozhodující Provozní soubory a Stavební objekty :

Rekonstrukce železničních stanic Černá v Pošumaví, Hořice na Šumavě a Polná na Šumavě

Rekonstrukce zastávek Horní Planá zastávka, Hodňov, Žlábek a Mezipotočí

Rekonstrukce mostu v km 55,186 ( Žlábek )

Rekonstrukce přejezdů v km 36,000; 42,100; 48,432; 55,313; 53,549 a 58,377

Pokračování páteřní kabelizace celé trati – úsek 35 km délky

Výstavba nových technologických objektů

 

01-06/2014

Stavební délka úseku : 20 49+5400m, staničení km 63,751 - 83,8, 61,9 - 56,5

Rozhodující PS a SO:

- zabezpečovací ,sdělovací kabely a zařízení pro stavební úsek 01 a stavební úsek 02

- zřizování nových a úprava stávajících zabezpečení přejezdů

- rozvody vysokého a nízkého napětí, osvětlení a silnoproudá zařízení - stavební úsek 01 a stavební úsek 02

- úpravy Výpravní budovy - N. Pec +Č. Kříž + (Hořice - stavební úsek 02)

- zřizování nové Technologické budovy - Kájov (stavební úsek 02)

- zřizování PPUT H.Planá + (Polná + Černá - stavební úsek 02)

- železniční most - km  68,637

- železniční svršek a spodek - zastávka Pernek na Šumavě + zastávka Pěkná

- nástupiště - zastávka Pernek na Š + zastávka Ovesná + zastávka Pěkná

- přechod v km 61,267

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC