Rekonstrukce žst. Bylnice - I.stavba

Číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/12.0257
Místo realizace: Zlínský kraj
Přesné místo realizace: Brumov-Bylnice
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 1. leden 2012
Datum ukončení projektu: 30. duben 2013
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 240 477 094 Kč
Schválený příspěvek EU: 151 576 833 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC Stavební správa východ
Zhotovitel: "Sdružení Vlára 2012" - Signalbau a.s a Tomi-Remont a.s.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Datum schválení projektu: 5. duben 2012
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC