Rekonstrukce žst. Bylnice - I.stavba

06/2013

- stavba byla dokončena

01/2013 – 06/2013

- byla dokončena přístavba k technologickému objektu (čekárna, soc. zařízení)

- dokončují se fasády na technologickém objektu a přístavbě

- byly provedeny zpevněné plochy a přístupová komunikace včetně osvětlení

- bylo provedeno třetí podbití koleje

- probíhá odstraňování drobných nedodělků a terénní úpravy

 

07/2012-12/2012

- vyjma fasády byl dokončen technologický objekt – část SŽDC

- byla provedena montáž technologií zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a silnoproudu do technologického objektu.

- byla provedena montáž informačního systému a rozhlasového zařízení

- byly provedeny práce na železničním spodku a svršku v celém rozsahu dle projektu

- byly zřízeny nástupiště, včetně nástupištního přístřešku

- byl realizován elektrický ohřev výměn, rekonstruováno osvětlení, dokončen kabelovod

- bylo realizováno a aktivováno staniční a traťové zabezpečovací zařízení, byly provedeny práce na přejezdech, zřízeny kabelové trasy

- realizován traťový rádiový systém

 

Období od 7.2.2012 do 30.6.2012:

- proběhla příprava staveniště

- provedena přeložka vzdušného vedení E.ON

- zahájeny práce na výstavbě technologického objektu (výkopy, základy)

- proveden výkop a pokládka kabelových tras silnoproudu, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v obvodu železniční stanice i na širé trati

- zahájena stavba kabelovodu - vybudována část kabelovodu (mimo kolejiště)

- vybudováno provizorní zabezpečovací zařízení

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC