Optimalizace trati Bystřice n. Olší – Český Těšín

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/09.0142
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Přesné místo realizace: Bystřice nad Olší, Třinec, Český Těšín
Koridor: 3
Datum zahájení projektu: 13. květen 2009
Datum ukončení projektu: 30. listopad 2013
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Schválený příspěvek EU: 84 301 151 €
Celkové schválené náklady projektu: 3 764 725 411 Kč
Schválený příspěvek EU: 2 003 922 668 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa východ
Zhotovitel: "Sdružení BYTČ" (OHL ŽS, a.s., Subterra a.s., EIFFAGE CONSTRUCTION Česká republika)
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Sdružení firem SUDOP BRNO, spol. s r.o. (vedoucí sdružení) a SUDOP PRAHA a.s.
Datum schválení projektu: 18. červenec 2013
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC