Rekonstrukce PZM v km 250, 568 trati Č. Budějovice - Plzeň a v km 0,156 trati Protivín - Zdice, ŽST Protivín

Předmětná křížení P1150 v km 250,568 trati České Buděkjovice - Plzeň a P474 v km 0,156 trati Protivín - Zdice se nacházejí v obvodu ŽST Protivín. Ve stávajícím stavu jsou zabezpečeny mechanickými závorami ovládanými ze stavědla 2. Technický stav mechanických závor a drátovodů je na hranici provozní udržitelnosti. V rámci stavby dojde k modernizaci přejezdového zabezpečovacího zařízení v místě stávajícího železničního přejezdu. V rámci stavby budou stávající nevyhovující PZZ nahrazeny novými světelnými zabezpečovacími zařízeními PZS s celými závorami kategorie PZS 3ZNl automaticky ovládanými jízdou vlaku. Cílový stav po realizaci tj., druh trakce a kategorie trati zůstává shodný s počátečním stavem před provedením rekonstrukce. Realizací stavby se zvýší bezpečnost vlakové i silniční dopravy na obou předmětných kříženích.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby. Stavba řeší náhradu stávajících mechanických závor na přejezdech P1150 v km 250,568 trati České Budějovice - Plzeň a P 474 v km 0,156 trati Protivín - Zdice novými světelnými zabezpečovacími zařízeními PZS (přejezdové zařízení světelné) se závorami kategorie PZS 3ZNI.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC