Rekonstrukce PZM v km 250, 568 trati Č. Budějovice - Plzeň a v km 0,156 trati Protivín - Zdice, ŽST Protivín

01-06/2015

2/2015 Provedeno vyklizení staveniště, úpravy pozemku a staveništních ploch

3/2015 Provedeno zrušení izolovaných styků na Putimském záhlaví, vložení dvou krátkých kolejových vložek (KKV).

4/2015 Provedeno zrušení izolovaného styku na Plzeňském záhlaví, vložení krátké kolejové vložky (KKV).

5/2015 Podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu

6/2015 Provedeno vyhodnocení zkušebního provozu. Kolaudace. Závěrečný protokol o předání a převzetí stavby. Stavba ukončena.

07-12/2014

Dne 9.7. 2014 proběhlo předání staveniště a stavba byla zahájena.

Stavba jako jeden celek řeší náhradu stávajících mechanických závor na přejezdech P1150 v km 250,568 trati České Budějovice - Plzeň a P474 v km 0,156 trati Protivín - Zdice nacházejících se v obvodu železniční stanice (ŽST) Protivín novými světelnými zabezpečovacími zařízeními PZS (přejezdové zařízení světelné) se závorami kategorie PZS 3ZNI. Pro nové PZS (přejezdové zařízení světelné) bude vybudována nová třífázová přípojka.

Zděný objekt v obvodu ŽST Protivín, čp.530 (st.p.č. 2809, k.ú. Protivín), který je v majetku SŽDC s.o. bude v souladu se Zadáním stavby zdemolována materiál bude odvezen na skládku. Bylo vybudováno nové traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) III. kategorie Protivín – Putim typu AH88.

 

Zhotovitelem stavby je společnost První SaZ Plzeň a.s.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC