Modernizace přejezdů na trati České Budějovice - Summerau

V rámci stavby dojde k rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení, respektive k náhradě stávajícího

zabezpečovacího přejezdového zařízení světelného za nové zabezpečovací přejezdové zařízení doplněné o

pohony závor a akustickou signalizaci pro nevidomé, a to v místě stávajících železničních přejezdů. Přejezdy

budou zabezpečeny pomocí nových výstražníků jednoduchých s celými závorami a výstražníků dvojitých s celými

závorami dle konkrétního železničního přejezdu.Zařízení PZS v km 111,662 bude umístěno ve stávajícím stojanu,

který se nachází v technologické místnosti žst. Včelná. Přejezd bude doplněn o dva stojany se závorami a o

dálkově ovládanou zvukovou signalizací pro nevidomé a o mechanickou zábranu na závoře dle vyhlášky

č.577/2004. Zařízení PZS v km 112,223 bude umístěno ve stávajícím stojanu, který se nachází ve stávajícím

reléovém domku v km 112,225. Přejezd bude doplněn o čtyři stojany se závorami a o dálkově ovládanou

zvukovou signalizací pro nevidomé a o mechanickou zábranu na závoře dle vyhlášky č.577/2004.

Zařízení PZS v km 115,134 bude umístěno ve stávajícím stojanu, který se nachází ve stávajícím reléovém domku

v km 115,142. Přejezd bude doplněn o dva stojany se závorami a o dálkově ovládanou zvukovou signalizací pro

nevidomé a o mechanickou zábranu na závoře dle vyhlášky č.577/2004. Třetí výstražník zůstane

stávající.Zařízení PZS v km 115,808, v km 116,285 a v km 116,952 budou umístěny ve stávajících stojanech,

které se nachází v reléových domcích. Přejezdy budou doplněny o čtyři stojany se závorami a o dálkově

ovládanou zvukovou signalizací pro nevidomé a o mechanickou zábranu na závoře dle vyhlášky č.577/2004. Dále

bude nutné v rámci této stavby provést stavební úpravy ohledně varovných a signálních pásů.

Projekt Modernizace přejezdů na trati České Budějovice-Summerau bude soutěžen a realizován společně s

přejezem na 3. prioritní ose v rámci jedné zakázky s názvem "Modernizace přejezdů na trati České Budějovice-

Summerau".

 

Vybudováním světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy na

předmětném křížení. Stavba ve své finální podobě bude vhodným výchozím stavem pro budoucí realizaci SZZ

(staniční zabezpečovací zařízení) III. kategorie. Projekt zvýší plynulost dopravy na pozemních komunikacích.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující a

zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC