Modernizace přejezdů na trati České Budějovice - Summerau

Smlouva na zhotovení projektu a stavby byla uzavřena 7.5.2015. V průběhu roku 2015 byl zpracováván projekt stavby, stavební povolení bylo vydáno 2.2.2016 a následně došlo k předání PSŘ. Předání staveniště stavby se uskutečnilo dne 19.4.2016. V 05/2015 byly naplánovány výluky pro provedení hlavní části realizačních prací, tyto musely být posunuty z důvodu probíhajících prací na opravě havarijního stavu silničního mostu (akce Města Č.Budějovice). Nový termín pro výluky byl stanoven v rozmezí od 26.8.2016 do 6.9.2016.

Dodatkem SOD č.2 byl termín dokončení prodloužen na 09/2016 + 2 měsíce na administrativní vypořádání.

Od 1.7.2016 byly  zahájeny přípravné práce na technologii a kabelizaci.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC