Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/15.0451
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Datum zahájení projektu: 18. duben 2015
Datum ukončení projektu: 15. březen 2017
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 389 918 342 Kč
Schválený příspěvek EU: 92 475 129 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 18. březen 2016
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC