Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076

Jedná se o stavbu, která řeší uvedení úseku do optimalizovaného stavu. Po rekonstrukci bude dosaženo traťové

třídy zatížení D4 UIC a prostorová průchodnost bude splňovat ložnou míru UIC GC. Trať v úseku od km 332,360

do km 333,076 bude navržena pro traťovou rychlost 160 km/hod, včetně mostního objektu v km 332,420. Tento

železniční most v současnosti nevyhovuje požadavku na prostorovou průchodnost. Vzhledem ke stávajícímu

stavu mostní konstrukce a k požadavku navýšení traťové rychlosti na 160 km/hod je nutná výměna nosné

konstrukce za konstrukci s kolejovým ložem včetně nové spodní stavby. Součást stavby je i modernizace

železničního svršku a spodku a navazujících stavebních a technologických částí. Ve zbývajícím traťovém úseku v

km 332,012-332,360 bude traťová rychlost 100 km/hod.

Projekt je fázovaný, rozdělení obsahu projektu do fáze I a fáze II bylo provedeno v souladu s rozhodnutím Komise

C(2015) 2771 a metodického dokumentu COCOF_12-0047-02-EN.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC