Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076

Provoz v obou kolejích byl zahájen 9. prosince 2016 se zkušebním provozem do 30. září 2017. V 3/2017 proběhly tři TBZ (9.3.,20.3. a 30.3.2017), vč. konečných přejímek objektů trakčního vedení, železničního svršku, spodku a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Most SO 33-19-01.02: za 4/2017 provedeny kamenné dlažby, vč. spárování, kamenné rovnaniny a klínových zásypů, úprava koryta řeky Olše. Jsou provedeny terénní úpravy v okolí mostu a odstraněny nedodělky, zjištěné při hlavních prohlídkách.

Je provedeno vyklizení zařízení staveniště a zhotovitel protokolárně předává stavbou pronajaté pozemky vlastníkům. Investor řeší majetková vypořádání pozemků dotčených stavbou (zábory, výkupy, věcná břemena)

Dodatek č.4: schválen podpisem. Fyzicky je stavba dokončena k 30.4.2017, vč. konečných přejímek všech objektů. Zpracování veškerých dokladů vč. ukončení zkušebního provozu bude do 30.9.2017.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC