Rekonstrukce kolejí č. 134 a 136 v žst. Český Těšín

Z hlediska staničení bude stavba umístěna v žst. Český Těšín. Předmětem stavby je rekonstrukce kolejí č. 134 a

136 (nově č. 234 a 236) a výrazná redukce kolejiště frýdeckého přednádraží. V souvislosti s optimalizací rozsahu

infrastruktury v obvodu frýdeckého nádraží dochází k redukci kolejiště v tomto obvodu. Bez náhrady jsou zrušeny

stávající koleje č.138, 142, 144 a 146. Stávající koleje č.140 bude zřízena jako kusá kolej. V navrženém stavu

tedy v obvodu frýdeckého nádraží zůstanou dopravní koleje č. 234 a 236, a 2 kusé manipulační koleje. V rámci

řešení železničního spodku budou zřízeny nosné vrstvy pražcového podloží a odvodnění kolejiště. Součástí

stavby jsou nezbytné demolice nepoužívaných a nevyužitelných inženýrských objektů - propustek a návěstní

lávka. Dále je navrženo nové osvětlení dopravních kolejí a v nezbytném rozsahu se uvažují přeložky drážních

sdělovacích a silnoproudých vedení.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC