Rekonstrukce jižního zhlaví frýdeckého přednádraží v žst. Český Těšín, včetně TZZ směr Hnojník

V rámci stavby dojde k rekonstrukci a výrazné redukci kolejiště frýdeckého přednádraží a dále k doplnění

chybějícího traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ) do žst. Hnojník. Hlavní část stavby bude umístěna v žst.

Český Těšín, mimo tuto hlavní oblast budou v žst. Hnojník provedeny drobné úpravy ve stávajících

technologickýsh objektech a doplněna stávající kabelová trasa. Dále bude provedena rekonstrukce železničního

svršku a spodku v žst. Český těšín včetně zřízení nové nosné vrstvy pražcového podloží a odvodnění kolejiště.

Bude nainstalováno nové staniční zabezpečovací zařízení a taktéž nové osvětlení dopravních kolejí a elektrický

ohřev výhybek.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC