Elektrizace tratě Č. Velenice - Č. Budějovice 1. etapa

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/15.0434
Místo realizace: Jihočeský kraj
Datum zahájení projektu: 21. srpen 2006
Datum ukončení projektu: 13. květen 2010
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 1 192 114 618 Kč
Schválený příspěvek EU: 568 936 981 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 4. březen 2016
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC