Elektrizace tratě Č. Velenice - Č. Budějovice 1. etapa

V projektu je řešena elektrizace traťového úseku, úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a dálková

kabelizace. Kolejové úpravy jsou prováděny s cílem dosažení traťové rychlosti V = 100 km/h. Trať zůstane po

elektrizaci jednokolejná s oboustrannými nástupišti s úrovňovým přístupem. Trať je elektrizována střídavou trakcí

s napětím 25 kV, 50 Hz.

Ve všech železničních stanicích je navrženo staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie elektronického

provedení, ovládané z jednotného obslužného pracoviště. Traťové zabezpečovací zařízení je rovněž 3. kategorie

typu AH bez hradla. Přejezdy jsou zabezpečeny zařízením PZS s pozitivní signalizací. Trať je po realizaci úprav

dálkově ovládána z dispečerského pracoviště v žst. České Budějovice.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, je projektem

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující a

zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.Cílem stavby je elektrizace trati s

jejím uvedením do normového stavu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC