Elektrizace tratě Č. Velenice - Č. Budějovice 1. etapa

Stavba řešila elektrizaci uvedeného traťového úseku, úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a dálkovou kabelizaci.  Cílem realizace této stavby bylo uvedení  trati do normového stavu, zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby vč. zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba byla realizována v rozmezí let 2006 – 2009 (09/2006 – 11/2009).

 

V rámci stavby byly vyprojektovány a realizovány v oblasti kolejových úprav rekonstrukce kolejišť, železničního spodku a svršku včetně propustků a úprav nástupišť v ŽST Nová Ves u Českých Budějovic, Borovany, Jílovice a Nové Hrady. Dále se prováděly stavební úpravy a výstavba nových objektů v jednotlivých železničních stanicích pro umístění nových technologií pro sdělovací, zabezpečovací a silnoproudá zařízení. Rovněž se prováděla výstavba protihlukových stěn v určených úsecích trati a přestavba dvou silničních nadjezdů. Bylo zrekonstruováno elektrické osvětlení železničních stanic a vybudován elektrický ohřev vybraných výhybek. Současně se prováděla dálková a místní kabelizace ve všech železničních stanicích a mezistaničních úsecích vč. aktivace moderních sdělovacích, přenosových a zabezpečovacích systémů.  Zmodernizováno bylo celkem 32 kusů přejezdových zabezpečovacích zařízení. Trať je nyní po realizaci úprav dálkově ovládána z dispečerského pracoviště v Č.Budějovicích.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC