Optimalizace trati České Velenice – Veselí nad Lužnicí, 1.stavba

Technický stav železničního spodku a svršku nevyhovuje. Nefunkčnost a zřejmá absence odvodňovacích zařízení je příčinou snížené kvality kolejového lože, následně i geometrické polohy koleje. Stávající zabezpečovací a sdělovací zařízení je zastaralé s výrazným podílem lidského činitele. Umělé stavby jsou na hranici životnosti.

Předmětem stavby je úprava kolejiště žst. České Velenice včetně nového propojení železniční trati s již elektrizovanou tratí na rakouském území a nově elektrifikovaným úsekem trati České Velenice (mimo) – České Budějovice. Bude zatrolejována celá žst. České Velenice. Součástí stavby je realizace napájecí stanice trakčního vedení. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku včetně odvodnění. Na základě výsledků geotechnického průzkumu bude provedena sanace a zvýšení únosnosti železničního spodku. Dále bude provedena rekonstrukce 2 mostních objektů a stávajícího podchodu. Stávající nástupiště budou upravena na základě výsledků zpracované dopravní technologie, včetně zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Budou zrekonstruovány dva úrovňové přejezdy, silnoproudé rozvody a osvětlení železniční stanice. Bude zřízeno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Bude vybudována nová místní kabelizace, informační systém a dispečerská řídící technika.

Cíl projektu je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude ho dosaženo zvýšením dopravní dostupnosti. Dojde ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, uvedení železničního svršku a spodku do normového stavu, snížení nákladů na údržbu. Propojení s již elektrizovanou tratí na rakouském území a nově elektrizovaným úsekem trati České Velenice (mimo) - České Budějovice.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC