Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního spodku v km 38,750 - 40,300 trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí

Prostorové řešení trasy a návrhy stavebních konstrukcí vycházely ze základních předpisů, norem a typových

podkladů. Technické řešení objektů bylo projednáváno průběžně s investorem a správcem. Nový návrh trasy

odpovídá stávajícímu stavu, nedochází k žádným zásadním změnám směrové polohy koleje, výšková poloha

koleje je projektována převážně ve zdvihu cca + 10 cm z důvodu vybudování sanace žel. spodku a z důvodu

plánované elektrizace. V celé délce rekonstruovaného úseku je zajištěn volný schůdný a manipulační prostor. V

novém stavu je stavba z hlediska návrhu směrových a sklonových poměrů řešena rovněž pro rychlost V = 100

km/h.

 

Cílem projektu je dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy,

zejména železničního svršku a objektů železničního spodku, umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou

rychlostí a byla zajištěna bezpečnost dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC