CDP Praha

Projekt zahrnuje vybudování technologických prostor Centrálního dispečerského pracoviště (CDP), dále jsou

navrženy i prostory pro potřeby řízení železničního provozu. V jednotlivých patrech u dispečerských sálů budou

zřízeny kancelářské prostory potřebné pro organizování a řízení železniční dopravy. V budově CDP Praha bude

zřízeno i pracoviště dispečerů dopravní cesty, kde se bude centralizovat diagnostika od jednotlivých systémů pro

jednotlivé řízené oblasti. Poslední kancelářské prostory budou zřízeny v prostoru technologického patra, kde bude

především umístěna údržba sdělovacího a zabezpečovacího zařízení umístěna na CDP, případně údržba

provozních systémů budovy (klimatizace, vzduchotechnika atd.) Každý dispečerský sál bude složen z postů

řídícího dispečera, místního dispečera a operátora, jejichž pracovní stanice budou uspořádány do řad, které

budou vzájemně vůči sobě stupňovitě uspořádány. Pod celým pracovištěm bude dvojitá podlaha pro vedení

kabelizace a pracoviště bude vybaveno klimatizací na samotném okruhu. V čele dispečerského sálu budou

umístěny velkoplošné zobrazovací jednotky pro zobrazení reliéfů kolejiště řízené oblasti. Plocha bude složena ze

čtyř a více jednotek pro velkoplošné zobrazení (VZJ), které budou na sebe co nejvíce navázány, aby přechod

mezi nimi pokud možno nebyl zřetelný a nerušil obsluhu při přehlédnutí celé plochy. Pro zobrazení bude použit

způsob zpětné projekce, čímž vznikne za VZJ technologický prostor, který bude částečně využit i pro podružné

umístění technologického zařízení. Nad VZJ budou zřízeny LCD monitory,které budou umístěny po třech

monitorech nad každou VZJ. Pracoviště místních dispečerů bude umístěno na zvýšeném stupni, k vykonávané

práci je nutná přehlednost VZJ z jejich pracoviště. Pracoviště řídících dispečerů bude umístěno na zvýšeném

stupni v druhé řadě s nejvýhodnějším pozorováním VZJ. Pracoviště operátorek bude umístěno na nejvyšším

stupni v třetí řadě. Z této pozice budou mít dokonalý přehled.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti. Jedná se o projekt vytvářející předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného

dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC