CDP Praha

Práce na CDP byly zahájeny předáním staveniště dne 15. 4. 2014. Provedeno založení stavby na pilotách, do konce roku 2014 provedena hrubá stavba do 5 N.P. Provedena část nové kanalizace pod parkovištěm. V roce 2015 dokončena hrubá stavba CDP včetně střešní nástavby, prováděly se vyzdívky obvodového pláště včetně montáže větrané předsazené fasády. Provedla se montáž sádrokartonových příček, rozvody sítí – topení, voda, el. rozvody, vzduchotechniky  a  montáž technologie. Dále byly provedeny práce na přípojkách vody, kanalizace, plynu. Bylo vybudováno nové parkoviště, příjezdová komunikace a oplocení objektu. K 1. 2. 2016 zahájen zkušební provoz CDP, postupné odstraňování nedodělků.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC