Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany - Skochovice

Číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/10.0200
Místo realizace: Středočeský kraj
Přesné místo realizace: Týnec nad Sázavou
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 30. červenec 2012
Datum ukončení projektu: 20. březen 2014
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 86 373 000 Kč
Schválený příspěvek EU: 50 984 904 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 16. únor 2011
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC