Rekonstrukce mostu v km 9,531 Čerčany - Skochovice

Popis projektu

Železniční most v km 9,531 trati Čerčany - Skochovice převádí jednokolejnou neelektrifikovanou trať přes údolí řeky Sázavy v Týnci nad Sázavou. Jedná se o ocelový příhradový most o dvou polích postavený v roce 1896. Tato trať si zachovává svůj dopravní význam pro okolní města a obce a předpoklad je, že si ho udrží i do budoucna a proto je nutno udržovat její stav v provozuschopném stavu odpovídajícímu bezpečné a plynulé dopravě s jistou úrovní pohodlí pro cestující. S tímto přímo souvisí kvalita kolejového svršku a objektů na trati. Již v minulých letech proběhlo několik rekonstrukcí traťového úseku Čerčany - Týnec n. S. a žst. Týnec n. S. - žst. Jílové u Prahy. Rekonstrukce tohoto mostu je logickým propojením obou traťových úseků. Po trati Čerčany - Skochovice se dopravují štěrky na IV. tranzitní koridor z lomu Krhanice, a proto je nezbytné provést rekonstrukci tohoto mostu, která odstraní jeho havarijní stav, který omezuje přechodnost této tratě.

Cíle projektu

Předmětem a náplní stavby je komplexní rekonstrukce mostu. Stavba představuje rekonstrukci nosné konstrukce obou polí a částečnou přestavbu spodní stavby, která bude bezpečně přenášet zvýšené zatížení od dopravy do základů a zároveň bude tvarově přizpůsobena nové ocelové konstrukci. Most bude demontován a nahrazen novou svařovanou konstrukcí o dvou mostovkách délky 53,4 m a šíře 6,84 m. Nová ocelová konstrukce je tvořena spojitou příhradovou bezsvislicovou konstrukcí s dolní plechovou ortotropní mostovkou, tvořící žleb kolejového lože. Opěry mostu budou zesíleny mikropiloty a středový pilíř bude nově vybudován. Rozsah úprav železničního svršku je dán mezi nejbližšími výhybkami před a za mostem v délce 122,573 m, dále se pak již jedná pouze o podbití tratě v důsledku napojení do současného stavu. Po dokončení rekonstrukce mostu bude zřízeno nové průběžné kolejové lože a nový železniční svršek tvaru S49/SB8 (užitý), žebrové podkladnice, svěrky ŽS4, rozdělení "c". Přípojná pole k výhybkám budou zřízena tvaru S49/dřevěné pražce (nové), žebrové podkladnice, svěrky ŽS4, rozdělení "c". Navrhovaná rychlost trati je 50 km/h.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC