Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Čerčany - Světlá n. S.

Zhotovitel požádal o prodloužení stavby - 4.1.2016 byl podepsán dodatek č.1 k SoD na prodlužení stavby do 4. 8. 2016 (4. 6. 2016 realizace). Důvodem bylo prodlení poskytovatele ČEZ distribuce a.s., při realizaci napájecích přípojek PZS. V lednu dále pokračovalo postupné umisťování reléových domků pro PZS, jejich vystrojování a ukládání základů pro výstražníky na přejezdech. Probíhali práce na přípojkách NN pro PZS. Byla vytipována místa pro umístění billboardů stavby v Čerčanech a Světlé nad Sázavou. Začali být postupně osazovány výstražníky na některých přejezdech. V průběhu února a března dále pokračovalo postupné umisťování reléových domků pro PZS a postupně byly instalovány výstražníky na dalších přejezdech.  Probíhali práce na přípojkách nn tj. přípojení k reléovým domkům a provádění revizí.

Aktivace přejezdů odbornou komisí probíhali od 1. 4. 2016 – 31. 5. 2016.

V dubnu probíhali stavební úpravy na čtyřech přejezdech.

Do konce května bylo všech 19 PZS uvedeno do zkušebního provozu DÚ.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC