Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/08.0028
Místo realizace: Plzeňský kraj
Přesné místo realizace: Česká Kubice
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 1. duben 2008
Datum ukončení projektu: 30. listopad 2009
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 225 603 510 Kč
Schválený příspěvek EU: 155 055 156 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: Ing. Kornel Tesař, SŽDC,s.o., Stavební správa Plzeň
Zhotovitel: Sdružení Česká Kubice, účastníci sdružení: Edikt a.s (vedoucí účastník sdružení), AŽD Praha s.r.o., Stavby silnic a železnic, a.s.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: H-PRO spol. s r.o., autorský dozor Ing. Miroslav Novák
Datum schválení projektu: 19. únor 2008
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC