Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice

Náplní stavby jsou úpravy kolejiště žst. Česká Kubice. Dojde ke zrušení jedné dopravní koleje a k rekonstrukci 11 kusů výhybek.Ve stanici budou zřízeny dvě nástupní hrany o délkách 2 x 140 metrů s jednostrannými nástupišti. Na plzeňském zhlaví v místě častého zavodnění drážního tělesa bude vybudován nový potrubní propustek a stávající bude zrekonstruován.Kromě rekonstrukce železničního svršku bude upraven i železniční spodek včetně odvodnění kolejiště pomocí trativodů a příkopů. V návaznosti na upravené kolejistě se počítá s vybudováním nového staničního zabezpečovacího zařízení typu elektronické stavědlo. Dále pak dojde k rekonstrukci osvětlení stanice včetně nástupišť.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC