Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice

Ke dni 26. 10. 2010 vydány notifikovanou osobou (Výzkumným ústavem železničním,a.s.) certifikáty posouzení interoperability s kladným výsledkem.

Ke dni 23. 12. 2009 byl dokončen SO 110 Připojení trafostanice, zkušební provoz na tomto objektu zaveden 2.2.2010.

5. 8. 2008 zaveden na uvedené části stavby zkušební provoz. Dále pokračovaly práce bez výluk navýstavbě pozemních komunikací, budově technologického zařízení, trafostanici, EOV, Rozvodech NN a osvětlení, Rozvodech NN pro VB, Kabelovodu, demolici stavědel, výstavbě definitivního Staničního zabezpečovacího zařízení, úpravách TZZ Domažlice - Česká Kubice a TZZ Česká Kubice - Furth im Wald, Informační zařízení a DŘT. Na uvedených stavebních objektech a provozních souborech zaveden zkušební provoz dne 1.6.2009.

13. 6. 2008 zahájena nepřetržitá výluka , provedena rekonstrukce železničního svršku, železničního spodku, výstavba nástupišť, výstavba a rekonstrukce propustků, demolice budovy WC, provedeno provizorní zabezpečovací zařízení.

28. 4. 2008 - Předání staveniště,

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC