Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/12.0289
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Přesné místo realizace: Chotěbuz, Karviná, Albrechtice, Český Těšín
Koridor: 3
Datum zahájení projektu: 10. leden 2014
Datum ukončení projektu: 15. duben 2016
Zdroj financování EU: (Plánuje se) Spolufinancování v rámci OP Doprava z Fondu soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 1 602 966 015 Kč
Schválený příspěvek EU: 982 290 617 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 13. prosinec 2016
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC