Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín

Jde o jeden ze skupiny čtyř projektů řešících modernizaci traťového úseku st.hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší - Český těšín - Dětmarovice, III. tranzitního železničního koridoru. Ve stavební části stavby se navrhuje rekonstrukce železničního svršku a spodku především v hlavních kolejích. Profesí mostních objektů dominuje rekonstrukce podchodu pro cestující, kde bude zajištěn bezbariérový přístup. Další náplní je nezbytná rekonstrukce dalších mostních objektů, propustků a zřízení ocelových konstrukcí návěstních lávek a krakorců. V rámci projektu proběhne rekonstrukce nebo výstavba pozemních staveb včetně novostavby trakční měnírny. Významným liniovým objektem je stavba kabelovodu. Do stavební části je zahrnuta dále rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, osvětlení. V rámci technologické části stavby bude realizováno zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení a silnoproudá  technologie včetně DŘT. Zabezpečovací zařízení je navrženo včetně zařízení traťového v úseku do Louk nad Olší a do Albrechtic. Sdělovací zařízení zahrnuje kabelizaci včetně přenosových systémů, vnitřní sdělovací zařízení a vnitřní instalace informačního zařízení a radiového spojení. Silnoproudá technologie představuje zařízení rozvoden a trafostanic.

Současný stav infrastruktury žst. Český Těšín je nevyhovující zejména po stránce traťových rychlostí, úrovně zabezpečení přejezdů traťových tříd, atd. Řízení vlaků a komunikační vybavení je rovněž zastaralé a nákladné na údržbu v provozních podmínkách. Cílem této stavby je dosáhnout vyšších rychlostních parametrů trati pro zkrácení jízdní doby vlakových spojů a zároveň provést modernizaci stávajících železničních staveb a zařízení tak, aby odpovídala současným požadovaným technickým parametrům pro zvýšení rychlosti na trati a současně i zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC _ GC, modernizace stávajícího zabezpečovacího zařízení, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti na 120 km/h, respektive 150 km/h pro osobní vlaky s naklápěcími skříněmi.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC