Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb - Luby u Chebu

Jedná se o regionální trať Tršnice - Luby u Chebu. Trať je jednokolejná, s nezávislou trakcí. Celkem je řešeno

zvýšení bezpečnosti u 13 přejezdů. V současné době jsou přejezdy P103, P104, P105, P111, P112, P113, P115,

P116, P117, P121, P125, P126, P127 zabezpečeny výstražným křížem. Na přejezdech P103, P111, P116, P125

a P126 jsou navíc osazeny dopravní značky P06 "Stůj, dej přednost v jízdě". V rámci projektu se bude upravovat i

zabezpečení přejezdu P102 z kategorie PZS 3SBLI na kategorii PZS 3SBI. Rychlost jízdy vlaku je přes přejezdy

omezena z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů.

 

Na vybraných přejezdech budou zřízeny přejezdová zabezpečovací zařízení reléového typu s elektronickými

doplňky. Přejezdová zabezpečovací zařízení budou mít pozitivní signalizaci, určené přejezdy budou vybaveny

signalizací pro nevidomé. Kolejové úseky budou s počítači náprav, vyhodnocení průjezdu vlaku bude provedeno s

pomocí směrových výstupů počítačů náprav. Přejezdová zabezpečovací zařízení budou dálkově ovládaná z

pracoviště JOP dirigujícího dispečera v žst. Tršnice.

Zabezpečovací zařízení se vyprojektuje podle nového rychlostního profilu tratě, kde je stanovená traťová rychlost

na 80 km/h. Trať se zatím na traťovou rychlost 80 km/h upravovat nebude.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC