Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/14.0335
Místo realizace: Karlovarský kraj
Datum zahájení projektu: 15. srpen 2014
Datum ukončení projektu: 31. červenec 2015
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 639 700 109 Kč
Schválený příspěvek EU: 378 471 634 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC