Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa

Trať Cheb - státní hranice SRN je jednokolejná, neelektrizovaná (částečně), zabezpečená zařízením II. kategorie. Traťová rychlost je 90 km/h s místními omezeními. Vzhledem k dlouholeté nedostatečné údržbě je zejména železniční spodek včetně mostních objektů ve špatném stavu. Projekt řeší optimalizaci trati od km 140,587 do km 150,540. Z technického hlediska stavba znamená rekonstrukci železničního spodku a svršku a umělých staveb  a úpravu směrových poměrů v kolejích pro rychlost 120 km/h pro klasické vlakové soupravy a 160 km/h pro soupravy s výkyvnými skříněmi, dosažení třídy zatížení D4 UIC, zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, úpravu trakčních, silnoproudých, slaboproudých, přípojných a ostatních vedení. Součástí optimalizace jsou rovněž nezbytné související rekonstrukce stávajících a výstavba nových inženýrských a pozemních objektů a sítí. V celém nově rekonstruovaném úseku bude zřízena bezstyková kolej na betonových bezpodkladnicových pražcích s pružným šroubovým upevněním.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Těchto cílů bude dosaženo rekonstrukcí železničního svršku a spodku, dále pak rekonstrukcí souvisejících umělých staveb dle Technických kvalitních podmínek (TKP) SŽDC.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC