Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba - I. etapa

01-06/2015

Byla dokončena rekonstrukce železničního spodku a svršku a dne 24. 11. 2014 byl Drážním úřadem zaveden zkušební provoz a ukončena nepřetržitá výluka. V současnosti probíhají práce na kabelizaci a drobné práce nevyžadující výlukovou činnost.

Byla dokončena převážná část stavebních prací spočívající především v rekonstrukci železničního spodku a svršku. V současné době probíhají práce na technologii sdělovacích zařízení, mostních objektech a drobné dokončovací práce.

únor 2015

Byla dokončena převážná část stavebních prací spočívající především v rekonstrukci železničního spodku a svršku. V současnosti probíhají práce na kabelizaci a drobné práce nevyžadující výlukovou činnost. Další významnější stavební činnosti budou probíhat od poloviny března 2015.

leden 2015

Byla dokončena rekonstrukce železničního spodku a svršku a dne 24. 11. 2014 byl Drážním úřadem zaveden zkušební provoz a ukončena nepřetržitá výluka. V současnosti probíhají práce na kabelizaci a drobné práce nevyžadující výlukovou činnost.

prosinec 2014

Byla dokončena rekonstrukce železničního spodku a svršku a dne 24. 11. 2014 byl Drážním úřadem zaveden zkušební provoz a ukončena nepřetržitá výluka. V současnosti probíhají práce na kabelizaci a drobné práce nevyžadující výlukovou činnost.

listopad 2014

Byla dokončena rekonstrukce železničního spodku a svršku a dne 24. 11. 2014 byl Drážním úřadem zaveden zkušební provoz a ukončena nepřetržitá výluka. V současnosti probíhají práce na rekonstrukci mostů a propustků a drobné dokončovací práce nevyžadující výlukovou činnost.

říjen 2014

Probíhají práce na výstavbě železničního svršku, jsou dokončovány práce na výstavbě a rekonstrukci opěrných stěn, odvodnění a probíhají práce na rekonstrukce mostů a propustků. Na základě žádosti zhotovitele proběhla jednání ve věci prodloužení výluky. Výluka bude ukončena 24. 11. 2014.Dne 30. 10. 2014 proběhlo slavnostní zahájení stavby.

září 2014

Byly dokončeny práce spojené se snesením kolejových polí a trakčního vedení. V současné době probíhají práce na odtěžení štěrkového lože, základech trakčních podpěr, přípravě základů pro nové opěrné stěny a ostatní drobné přípravné práce (kácení, ochrana kabelových tras atp.).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC