Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov - N. Role

Stavba je zaměřena na výstavbu nového zabezpečovacího zařízení na železniční dopravní síti. Přejezd v km1,919 bude vybavenčtyřmi jednoduchými výstražníky bez závor. Na výstražnících bude v činnosti pozitivní

signalizace. Výstražníky budou doplněny dopraví značkami, které budou zvýrazněny žlutým fluorescenčnímpozadím. Zařízení bude vybaveno akustickou signalizací pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu.

Závislost zařízení na jízdě kolejových vozidel bude zajištěna pomocí počítačů náprav. Informace o činnosti zařízení a jeho ovládání budou předávány na kolejovou desku v ŽST Chodov. Technologická část bude umístěna

v novém reléovém domku v místě přejezdu. Součástí stavby je i stavební úprava přejezdové konstrukce. V místě přejezdu bude provedena sanace a odvodnění železničního spodku. Železniční svršek tvaru S49 bude v délce

37,5 m položen nový s antikorozní úpravou upevňovadel v místě přejezdu. Konstrukce bude celopryžová o šířce 13,20 m, z toho krajní část o šířce 1,5 bude určena pro chodce a cyklisty. Vozovka bude směrově a výškově

upravena. V rámci stavby bude položen nový traťový kabel.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu je zejména odstranění lokálních omezení traťové rychlosti a dosažení zlepšení v oblasti

provozování a organizace železniční dopravy na této trati. Stavba přispěje také ke zvýšení plynulosti silniční dopravy a bezpečnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC