Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0322
Místo realizace: Karlovarský kraj
Datum zahájení projektu: 26. únor 2014
Datum ukončení projektu: 26. leden 2015
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 87 873 772 Kč
Schválený příspěvek EU: 49 727 517 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: TOP CON SERVIS s.r.o.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Viamont DSP a.s., Bilfinger MCE Slaný s.r.o., BETVAR a.s.
Datum schválení projektu: 19. srpen 2014
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC