Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb

Trať Chomutov-záp.zhlaví (mimo)-Cheb je významnou komunikací železniční sítě České republiky, která je součástí železniční tratě spojující Ústí nad Labem s Chebem. Trať spadá do sítě TEN-T. Jedná se o dvojkolejnou elektrifikovanou trať. Předmětem stavby je komplexní rekonstrukce mostu přes řeku Ohře a její inundaci v katastrálním území Damice a Jakubov. Stavba představuje rekonstrukci nosné konstrukce pod druhou kolejí a částečnou přestavbu spodní stavby, která bude bezpečně přenášet zvýšené zatížení od dopravy do základů a zároveň bude tvarově přizpůsobena nové ocelové konstrukci. Most bude demontován a nahrazen novou svařovanou konstrukcí o třech polích s délkou přemostění 100 m. Nová ocelová konstrukce je tvořena spojitou plnostěnnou konstrukcí s horní plechovou ortotropní mostovkou, tvořící žlab kolejového lože. Opěry a pilíře mostu budou zesíleny tryskovou injektáží. Na rekonstruovaném mostě bude zřízeno průběžné uzavřené kolejové lože. Železniční svršek na mostě a nejbližším předmostí je navržen ve složení: kolejnice S49 na betonových pražcích B91 s pružným bezpodkladnicovým uložením. V rámci stavby bude rovněž rekonstruována geometrická poloha koleje (směrové a výškové vyrovnání koleje, úprava převýšení a přechodnice).

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Hlavním cílem této stavby je zachování provozu dvoukolejné trati, při požadované třídě zatížení, prostorové průchodnosti a traťové rychlosti. Most bude uveden do řádného stavebně technického stavu, který zlepší komfort cestujících při průjezdu vlaku a sníží nároky na jeho údržbu, zároveň bude odstraněna pomalá jízda

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC