Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb

Stavba „Rekonstrukce mostu v km 160,319 trti Chomutov-Cheb“

Stavba byla realizována v době 13.3.2014-10.3.2015. Kolaudace stavby proběhla 29.5.2015. Stavba byla provedena v rozsahu:

V koleji č.2 byla provedena nová nosná ocelová konstrukce mostu ze 2 plnostěnných hlavních nosníků s horní ortotropní mostovkou, včetně nového odvodnění a zábradlí. Součástí stavby byla i úprava výšky u obou opěr a obou pilířů mostu a i sanace spodní stavby mostu.

 

03.2014 - 09.2014

Je dokončena montáž sestavy nosné ocelové konstrukce a její svařování na montážní ploše.

Pokračují práce na sanaci základů tryskovou injektáží. Práce byly krátce přerušeny z důvodu zvýšené hladiny řeky Ohře. Probíhá příprava pro injektáž pilířů a opěr prováděním vrtů.

Provádí se postupné  rozebírání staré ocelové konstrukce a její odvoz do šrotu. U uvolněné opěry se odbourává vrchní část zdiva pro betonáž úložného prahu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC